Domov

Putovné výstavy fotografií

Cieľom putovných výstav je informovať širokú verejnosť o situácii v Afrike, o projektoch organizovaných občianskym združením Centrum Narovinu, a získať tak nových sponzorov či spolupracovníkov. Dokumentárne fotografie, ktoré sú v rámci výstavy prezentované, zachytili dobrovoľníci Centra Narovinu pri svojich cestách. Nájdete na nich život v tých najchudobnejších štvrtiach a dedinách i pohľad na to, ako naše projekty fungujú. Výstavu je možné doplniť videoprojekciou zaujímavých dokumentov, diskusiou a predajnou výstavou ručne robených výrobkov. Výstavy sú realizované po celej ČR a SR.

K dispozícii je niekoľko súborov fotografií:

„KARIBUNI KENYA - AFRIKA NEVŠEDNÝMI OČAMI“

PVC plachty, 25 ks rozmerov 50 x 70 cm
kontaktná osoba: Simona Heřtusová, mobil: +420 608 301 270, e-mail: simona.hertusova@adopceafrika.cz

Dokumentárne fotografie z Kene Ester Starman
„KEŇA - KRAJINA MNOHÝCH TVÁRÍ“

kovové rámy, 20 ks rozmerov 60 x 85 cm
putovná výstava je predajná a podporuje projekt v Keni "Voda pre Kauti"
kontaktná osoba: Simona Heřtusová, mobil: +420 608 301 270, e-mail: simona.hertusova@adopceafrika.cz

Dokumentárne fotografie - Odvrátená tvár Kene

David Švejnoha a Václav Soukup
drevené rámy, 30 ks rozmerov 75 x 55 cm
putovná výstava z prostredia kenských slumov, škôl a sirotincov
výstava je predajná a podporuje konkrétne projekty v Keni, viac na www.svejnoha.cz
kontaktná osoba: David Švejnoha, mobil: +420 777 202 230, e-mail: svejnoha@gmail.com