Domov

Vopred ďakujeme za vaše 2% !

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní, o ktorých rozhodujete len vy, ďakujeme, veľmi ich potrebujeme.
V rámci rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa nám podarilo získať grant na viac ako 280.000 € na výstavbu internátnej strednej školy na ostrove Rusinga na Viktóriinom jazere, v západnej Keni. Naša spoluúčasť je 10%, to znamená že viac ako 30.000 € musíme zabezpečiť z vlastných zdrojov. Škola bude pokračovaním vzdelávania detí v našom komunitnom centre Island of Hope, kde máme okrem 8 ročnej základnej školy, materskej škôlky a sirotinca pre 80 detí aj zdravotné stredisko s 24 prevádzkou. Denne sa v centre stravuje takmer 400 detí.

» Viac informácií o projekte
» Najnovšie informácie z projektu

Údaje potrebné k darovaniu:

názov: Humanistické centrum NAROVINU
právna forma: občianske združenie
sídlo: Kollárová 759/1, Pliešovce 96263
IČO: 37999401

» Vyhlásenie s našimi údajmi
» Potrebné tlačivá na darovanie 2% nájdete tu
» Celý postup, ako môžete darovať 2% nájdete tu