Domov

Adopcia - Christopher Omondi

Späť
Číslo dieťaťa: 40487
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Mombasa Mkomani
Krajina: Kenya
Matka: Beatrice Musimbi narodená 1974, malofarmářství
Otec: Charles Linanda narodený 1968, kuchař
Opis situácie: Chlapec je prvorozený v rodině se 4 dětmi, v rodině jsou dvojčata - chlapec a dívka. Otec pracuje jako kuchař v indické rodině ve městě Mombasa. Matka bydlí se svými dětmi ve vesnici, kde prodává sušenou kukuřici, aby uživila rodinu. Otce chlapec vidí jen dvakrát do roka. V roce 2020 půjde chlapec do 3. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 Kč/220 EUR za trimestr.
Kontakt: Juraj Sasko, , tel. 00421904331776

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..