Domov

Adopcia - Felix Obongo

Späť
Číslo dieťaťa: 40563
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Nairobi Soweto
Krajina: Kenya
Matka: Josephine Achiengi narodená 1979, domácí práce
Otec: Caleb Otieno narodený 1974, průvodčí
Opatrovník: -
Opis situácie: Felix má dvojče, sestru Asenath, která je také v adopci pod číslem 40562, a ještě jednoho dalšího sourozence. Všech pět členů domácnosti bydlí v jedné pronajaté místnosti, za kterou platí nájem 2 000 Ksh. Vaří na kamnech, svítí petrolejkami a vodu berou z rozvodné sítě. Felix miluje fotbal. Chlapec v roce 2022 studuje 3. ročník střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 Kč/220 EUR za školní období.
Kontakt: Lucie Valtová, , tel. +420 607 861 547

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..