Domov

Adopcia - Samwel Celestine Ondalo Oduor

Späť
Číslo dieťaťa: 40826
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Nairobi Spring Valley
Krajina: Kenya
Matka: Dorcas Atieno Oduor narodená 1971, příležitostné práce
Otec: Isaac George Oduor narodený 1956, farmaří
Opis situácie: Celestine má 5 sourozenců: John, Lucy, Maria, Joseph – jsou také v adopci a Ibrahim, který o sponzora přišel. Žijí s matkou v Nairobi, zatímco otec je na venkově, kde chová drůbež a matka má ve městě příležitostné práce. Děti bydlí s matkou v jedné místnosti v pronájmu, kde vaří na vařiči, svítí petrolejku a vodu berou z vodovodu. Celestine je zdravý a velmi aktivní. V roce 2022 bude končit střední školu. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 Kč/220 EUR za trimestr. Pomůžete Samwelovi dostudovat?
Kontakt: Markéta Zlá, , tel. +420 724 918 470

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..