Domov

Adopcia - Janet Kuvuna Mbaji

Späť
Číslo dieťaťa: 41032
Dievča,
Dieťa vyradené z adopcie
Mesto, štvrť: Mombasa Mwawesa
Krajina: Kenya
Matka: Priscila Medza Mbaji narodená 1974, žena v domácnosti
Otec: Mbaji Chiryango narodený 1960, občasný dělník
Opis situácie: Janet žije s rodiči ve 3-pokojovém hliněném vlastním domě. Má 6 sourozenců. Rodina vaří na ohni, svítí petrolejovou lampou a vodu na vaření a pití berou z vrtu. Dítě má problém s očima. Rodina závisí na farmaření, takže hlavně v období sucha je težké zajistit obživu. V roce 2020 dívka nastoupila do 4. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 Kč/220 EUR za trimestr.
Kontakt: Juraj Sasko, , tel. 00421904331776

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..