Domov

Adopcia - Sella Awuor

Späť
Číslo dieťaťa: 41442
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Kisumu Nyemba
Krajina: Kenya
Matka: Dorcas Amolo narodená 1969, rolnice
Otec: George Omondi narodený 1965, drobné podnikání
Opatrovník: -
Opis situácie: Sella se narodila 8.3.2004. Má pět sourozenců, její sestra Selline je také v programu adopcí. Bydlí s rodiči na venkově ve třech místnostech vlastního hliněného domku, kde se vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu si nosí z řeky. Měsíčně musí rodina vyžít s jen asi 8000 KES. V roce 2022 Dívka chodí do čtvrtého ročníku střední školy. Podpora v adopci činí 5,600 Kč/220 EUR za trimestr (16.800 Kč/660 EURO za rok)
Kontakt: Stanislav Švaček, , tel. 721 370 858

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..