Domov

Adopcia - Roselyn Mbone

Späť
Číslo dieťaťa: 41534
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Nairobi Spring Valley
Krajina: Kenya
Matka: Alice Lumumba narodená 1970, farmářka
Otec: - narodený 1947, hlídač
Opatrovník: Elinah Ambayisi - grandmother
Opis situácie: Roselyne nastoupila v roce 2022 na Secondary School. Otec je hlídač a matka farmaří. Dohromady vydělají asi 3000 šilinků (cca 750 kč). Má 6 sourozenců: Starší Maline – nechala školu v 8 třídě, má 2 letého syna a nyní vypomáhá v domácnostech, starší Festas také musel nechat školu v 7. třídě a živí se jako švec, o trochu starší Eline – chodí na ZŠ, mladší Charles – chodí do St. Ralphs Academy a je v adopcích pod č.41537, mladší John – chodí také do St Ralph Academy a nejmladší Flora. Bydlí v hliněném domku s doškovou střechou. Celkem 8 lidí ve 3 místnostech, vaří na ohni a vodu berou z řeky.
Kontakt: Martina Veseková, , tel.

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..