Domov

Adopcia - Brender Aleso

Späť
Číslo dieťaťa: 50799
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Maragoli Elwunza
Krajina: Kenya
Matka: -
Otec: Jackson Luhazo narodený 1958
Opatrovník: -, farmaří
Opis situácie: Brenda chodí na střední školu. Bydlí u babičky, její matka je velmi nemocná a slepá, otec nemá práci. Rodinu živí babička. Brenda má 3 starší sourozence: Sharon, Linda a Befin. Měsíčně mají asi 5,000 Ksh na vyžití (asi 1250 kč).Ve 3 místnostech hliněného domku jich bydlí 7. Vaří na dříví, svítí petrolejem a vodu berou z řeky. Brenda je zdravá. V roce 2022 chodí do 4,. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 CZK /220 EUR za trimestr.
Kontakt: Jitka Baloušková, , tel.

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..