Domov

Adopcia - Bob Clayton

Späť
Číslo dieťaťa: 51957
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Kisumu Nyawita
Krajina: Kenya
Matka: - narodená 1980, zemřela
Otec: Benard O. Kinaga narodený 1974, obchodní zástupce
Opatrovník: -, farmaří
Opis situácie: Bob chodí do školy Island of Hope School. Matka již nežije. Otec pracuje jako obchodní zástupce, a proto se o něj nemůže starat. Boba má u sebe babička, která je již velmi stará. Má malou farmu, kde se snaží hospodařit, ale je to pro ni náročné. Má u sebe kromě Boba ještě další dvě osiřelé děti z rodiny. Žijí ve vesnici Nyangera v oblasti Rusinga West Location ve 3 místnostech hliněného domku. Měsíčně má rodina příjem jen kolem Ksh 2000. Doma vaří na dříví, vodu si nosí přímo z Viktoriina jezera a svítí petrolejkou. V roce 2020 nastoupil do 2. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 Kč/220 EUR za školní období.
Kontakt: Alena Tabet, , tel.

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..