Domov

Adopcia - Luise Bruno Otieno

Späť
Číslo dieťaťa: 52067
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Kisumu Rusinga
Krajina: Kenya
Matka: Grace Adoyo narodená 1969, v domácnosti
Otec: Charles Otieno narodený 1959, rybaří
Opis situácie: Luise Bruno se narodil v r. 2006. Žije s rodiči ve vesnici Kaswanga na ostrově Rusinga Island. Má pět sourozenců: Eddy Kadieda (nar. 1987), Vallary Achola (1993), Norah Awino (1995), Samwel Kadieda (1998) and Sheryl Young (2000). Bruno je z nich nejmladší. Rodina bydlí ve dvoupokojovém hliněném domku. Otec je rybář a matka v domácnosti. Otec je jediným živitelem, snaží se zajistit veškeré potřeby rodiny, ale s nízkým příjemem je to velmi těžké. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4000 Ksh. V roce 2022 studuje 2. ročník střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší než na základní škole, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete mu získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Juraj Sasko, , tel. 00421904331776

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..