Domov

Adopcia - Trovenzia Rovella Otieno

Späť
Číslo dieťaťa: 52168
Dievča,
Naliehavo hľadá rodičov
Mesto, štvrť: Kisumu Ufira
Krajina: Kenya
Matka: Pamella Atieno Otieno narodená 1979, nemocná
Otec: -, zemřel
Opis situácie: Otec, který jediný pracoval, zemřel a nechal Trovenziu a její 3 sourozence pouze s matkou, která byla velmi nemocná a upoutaná na lůžko. Rodina je závislá na darech od lidí. Trovenzie neměl kdo platit školné a starat se o ní, proto se přestěhovala do sirotčince na Ostrově Naděje. V roce 2023 nastoupila již do 8. třídy ZŠ. Z tohoto důvodu potřebuje podpořit vyšší částkou 5600 Kč/220 Eur/trimestr, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo.
Kontakt: Marta Vašíčková, , tel. +420 602 743 003

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..