Domov

Adopcia - Emmanuel Mukabi Jonah

Späť
Číslo dieťaťa: 52492
Chlapec,
Nie je adoptovaný
Mesto, štvrť: Mbale Ebusiloli
Krajina: Kenya
Matka: Nancy Khatievi narodená 1983, žena v domácnosti
Otec: Jaston Mukabi narodený 1966, ostraha
Opatrovník: -
Opis situácie: Emanuel pochází ze tří dětí a narodil se 25.12. 2005. Všichni žijí se svými rodiči ve vesnici Ebusioli. Otec je zaměstnán jako hlídač a matka je žena v domácnosti. Jejich měsíční příjem činí 2 000 KES, což je přibližně 470 Kč. Rodina žije v hliněném domě s plechovou střechou, vaří na dříví a získávají vodu z potoka. Emanuel nemá žádné zdravotní potíže. V roce 2022 chodí do 8. třídy základní školy a k jeho podpoře je potřeba 2.400 Kč/ 100 EUR na jedno školní období. Pomůžete mu pokračovat ve studiu?
Kontakt: Lilien Linková, , tel. +420 604 995 683

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..