Domov

Adopcia - Fredrick Imgard Gilumba

Späť
Číslo dieťaťa: 52934
Chlapec,
Naliehavo hľadá rodičov
Mesto, štvrť: Kamasengre West Ufira
Krajina: Kenya
Matka: Treeza Imali Omboto narodená 1983, prodavačka ryb
Otec: Fredrick Otieno Opolo narodený 1983, rybář
Opis situácie: Fredrick Imgard pochází z polygamní rodiny, jeho maminka je druhou ženou otce a Imgard je momentálně nejmladší z celé rodiny. Narodil se v roce 2016 a má tři sourozence (Ivy, Ashely a Diana). Jeho otec je rybář a jeho maminka pak ryby prodává. Kromě jeho rodiny žijí společně s první ženou tatínka, která má jedno dítě. Příjem rodiny je nízký na to, aby zabezpečil všechny potřebné výdaje a školné, je to něco okolo 3250 KSH (asi 800 Kč) měsíčně. Rodina žije v třípokojovém vlastním hliněném domku, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo a uhlí a svítí solární energií. Imgard moc rád hraje fotbal a rád kreslí. Je zdravý až na občasnou malárii. V roce 2023 chodí hoch do posledního školkového ročníku Island of Hope Humanist School. Jeho adopce stojí 2.400 Kč/ 100 EUR za jedno školní období.
Kontakt: Pavla Brixí, , tel. +420 723 118 389

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..