Domov

Adopcia - Nancy Adhiambo Atieno

Späť
Číslo dieťaťa: 53002
Dievča, 17 rokov
Nie je adoptovaná
Naliehavo hľadá rodičov
Dieťa z Ostrova Nádeje
Mesto, štvrť: Rusinga East Utajo
Krajina: Kenya
Matka: Meroline Apiyo narodená 1975, v domácnosti
Otec: Tobias Onyango narodený 1970, rybář
Opis situácie: Nancy se narodila v roce 2006 a má 3 sourozence (Paul, Gilbert a Hellen). Její tatínek je rybář a její maminka je ženou v domácnosti, a proto jejich příjem není dostatečný k tomu, aby pokryl všechny potřeby jejich dětí a aby byly schopné zaplatit školné. Rodinný příjem je asi 4.200 Ksh (cca 1050 Kč) měsíčně. Rodina žije v jednopokojovém hliněném domě, který je jejich, vodu mají z jezera, k vaření používají uhlí a svítí petrolejovou lampou. Je zdravá, ale občas má problémy s očima. Nancy ráda vypráví příběhy a také hraje fotbal a volejbal. Ve škole jí baví geografie a biologie a až skončí studia, ráda by byla zdravotní sestřičkou. V roce 2023 studuje 3. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school, ale vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete Nancy získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Lilien Linková, , tel. +420 604 995 683

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..