Domov

Adopcia - Bibra Adero

Späť
Číslo dieťaťa: 53008
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Rusinga Wanyama
Krajina: Kenya
Matka: Winnie Awour Otuoma narodená 1980, pracuje v hotelu
Otec: Mathew Charles Otuoma narodený 1970, farmář
Opis situácie: Bibra se narodila v roce 2005 a má celkem 6 sourozenců (Peter, Sydney, Waseley, Jayson, Euaninta a Kessy). Jejich otec je farmář a maminka pracuje v hotelu, ale jejich plat není dostatečný k tomu, aby zajistili vše potřebné a také zaplatili školné pro všechny své děti. Rodinný příjem je asi 6.600 Ksh (cca 1650 Kč) měsíčně. Rodina žije ve dvoupokojovém plechovém domě, který je jejich, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo nebo uhlí a svítí petrolejovou lampou. Bibra je zdravá. Ráda tancuje, vaří a také zpívá. Ve volném čase hraje síťové hry. V roce 2022 studuje 2. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok).
Kontakt: Jiří Štancl, , tel. +420 731 713 099

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..