Domov

Adopcia - Talia Jihad Mitawia

Späť
Číslo dieťaťa: 53057
Dievča,
Nie je adoptovaná
Mesto, štvrť: Kamasengre West Ufira
Krajina: Kenya
Matka: Maurine Awino narodená 1992, v domácnosti
Otec: Robert Otieno Mitawia narodený 1986, nybár
Opis situácie: Talia se narodila v roce 2018 a je nejmladší ze čtyř dětí. Má dvě sestry, Sheryll (2008) a Savy (2018) a bratra Dickense (2010). Jejich otec je rybář a matka je žena v domácnosti. Čistý příjem rodiny činí 6 300 KSH (cca 1 250 Kč) měsíčně. Tato šestičlenná rodina žije v domě se dvěma pokoji. Vedle péče o děti se Taliin otec stará o ovdovělou matku a sourozence. Ve svém domě používají k vaření dřevo a dřevěné uhlí a vodu získávají z nedalekého jezera. Na svícení mají elektřinu. Mezi Taliiny koníčky patří skákání a hraní fotbalu. Talia v roce 2022 začne chodit do školky v projektu na Ostrově naděje. Náklady na její adopci činí 2 400 Kč/100 EUR za školní období (7 200 Kč/300 EUR za rok). Pomůžete Talii získat vzdělání, které si zaslouží?
Kontakt: Alena Tabet, , tel.

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..