Domov

Novinky z programu Partnerství mezi českými a keňskými školami

Po tříletém programu Partnerství  (Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě - Through Education towards a Universal Human Nation) podpořeného grantem z EU jsme se dostali do situace, kdy bylo v programu potřeba udělat další krok.

Chybělo nám především větší uchopení směřování celého projektu a větší propojení poznatků, „objevů“ a „aha“ na jedné i druhé straně. Proto vznikl roční plán partnerství s hlavním cílem – nechceme učit o kultuře našich partnerů, rádi bychom vytvořili prostor, kde se partnerské školy mohou učit společně a vzájemně se nechat inspirovat…

Do projektu Partnerství se zapojily děti ze školek i základních škol – doplňkové prožitkové aktivity a workshopy jsou proto dělány velmi jednoduchým způsobem a je možné do nich, s malými úpravami, zapojit všechny věkové kategorie.

Roční plán byl vytvořen na jeden školní rok a je rozdělen do tří hlavních témat (1. země, ve které žijeme a moje škola, 2. moje rodina a kdo jsem a 3. přání a příprava slavnosti a závěrečného shrnutí) . Každému tématu se škola věnuje tři měsíce včetně poslání výstupů partnerské škole a závěrečné reflexi. Školy tak mají dostatek času na zpracování, workshopy, poslání partnerské škole i zpětnou reflexi nad výstupy z druhé strany. Závěr roku patří slavnosti a shrnutím, objevům, přáním a prezentaci ročních výstupů kamarádům, ostatním třídám a učitelům, rodičům a veřejnosti…

Učitelé v tomto programu bereme jako aktivní partnery, kteří dětem s programem pomáhají a mohou témata propojovat i do dalších předmětů (přírodopis, zeměpis, angličtina, dějepis, výtvarná výchova atd.)

V období leden – duben 2014 si školy vyměnily první materiály témat: země, ve které žijeme a moje škola. Podívejte se do fotogalerie a do videí – velmi oceňujeme kreativitu při zpracování i radost a nadšení na jedné i druhé straně. Děkujeme.
fotogalerie

Súvisiace projekty: