Domov

Darovacia zmluva

Zmeny v zmluve

Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú. O akejkoľvek zmene údajov (mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a pod.) informujte čo najskôr koordinátora projektu. Predídeme tak nedorozumeniam v posielaní pravidelnej spätnej väzby v podobe listu s reportom, pozvánok a aktuálnych informáciách k projektu.

Odstúpenie od zmluvy

Ak sa “adoptívny rodič” rozhodne od zmluvy odstúpiť, vždy sa snažíme nájsť v čo možno najkratšej dobe náhradného. Preto je dôležité, aby sme o takomto rozhodnutí boli informovaní aspoň 4 mesiace pred termínom vašej poslednej platby. Ďakujeme za pochopenie.

Ak neuhradí “adoptívny rodič” čiastku na ďalšie obdobie a nám sa opakovane nepodarí ho kontaktovať, bude zmluva ukončená z našej strany a začneme hľadať nového podporovateľa.