Domov

Ako adopcia prebieha?

 

 1. Vyberte si konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu učiteľa, ktorú chcete podporiť z našej databázy. “Adoptívnym rodičom” alebo podporovateľom sa môže stať jednotlivec, skupina ľudí, rodina, škola, organizácia alebo firma.

 2. Kontaktujte koordinátora projektu, ktorý vám zašle informácie o najbližšom možnom termíne začiatku adopcie, spôsoboch platieb a odkaz na on-line formulár (darovaciu zmluvu) na vyplnenie.

  Prísť môžete aj po telefonickej dohode osobne do našej pražskej kancelárie a všetko zariadime na mieste.

 3. Vyplňte zaslaný on-line formulár (darovaciu zmluvu) pre vami vybranú pracovnú pozíciu učiteľa – je treba uviesť vaše meno/meno firmy, kontaktné údaje a vybrať spôsob a frekvenciu platieb. Darovaciu zmluvu potom podpíšte a naskenovanú zašlite e-mailom na: info@centrumnarovinu.cz. Prípadne ju 2× vytlačte, podpíšte a odošlite poštou na adresu: Centrum Narovinu, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2.

 4. V kancelárii budú do zmluvy doplnené termíny platieb a najneskôr do týždňa od jej obdržania vám bude potvrdená zmluva odoslaná naspäť.

 5. Zašlite platbu na číslo účtu uvedené v zmluve (Česká Republika: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100, účet v ČR v EUR (príspevky zo zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX). Slovensko: ČSOB-Zvolen, č. ú. 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX). Zaplatiť je možné taktiež v hotovosti v pražskej kancelárii. Ako variabilný symbol uveďte číslo pracovnej pozície učiteľa.

  Mesačné platy učiteľov a riaditeľov sú nasledovné:

  Učiteľ MŠ a ZŠ – 240 EUR (6000 Kč)
  Riaditeľ ZŠ – 340 EUR (8500 Kč)
  Učiteľ SŠ – 400 EUR (10000 Kč)
  Riaditeľ SŠ  – 480 EUR (12000 Kč)

  Frekvencie platieb: Prosíme o nastavenie trvalého príkazu vždy k 15. v danom mesiaci. Platby je možné zasielať mesačne alebo si predplatiť na dlhšie časové obdobie (napr. 1 term, 1 školský rok).

  25% čiastky je použité na organizačné zaistenie projektu. Je nutné zaplatiť poštovné (zasielanie balíkov s materiálmi do Keni, rozosielanie listov “adoptívnym rodičom”), bankové poplatky a výmenný kurz, prenájom a prevádzka kancelárie: kancelárske potreby, telefónne poplatky, pripojenie k internetu, platy zamestnancov v ČR a v Keni, externú účtovnícku firmu, cestovné náklady dobrovoľných koordinátorov v Keni a v ČR, tlač fotografii, webové stránky, propagačné materiály a pod.

 6. V okamihu, kedy od vás obdržíme zmluvu a prvú platbu, nadobudne adopcia platnosť a bude vám sprístupnená “Osobná stránka rodiča”, kde si môžete napr. vytlačiť certifikát, potvrdenie o dare či kontrolovať prichádzajúce platby a zmeniť svoje kontakty. Ako prihlasovacie meno slúži vaša e-mailová adresa uvedená v zmluve. Heslo si môžete zvoliť sami, alebo vám bude vygenerované automaticky.

 7. Po dobu trvania adopcie vám ako spätú väzbu sprostredkujeme pravidelne 3× za rok kontakt v podobe učiteľovho listu/reportu za uplynulé školské obdobie. Ponúkame tiež možnosť prepojiť sa s učiteľom online (napr. Cez Skype, Zoom) a to 1× za každé školské obdobie.