Domov

Adopcia - Meshack Ochieng

Späť
Číslo dieťaťa: 53003
Chlapec, 20 rokov
Nie je adoptovaný
Naliehavo hľadá rodičov
Dieťa z Ostrova Nádeje
Mesto, štvrť: Rusinga East Kamgere
Krajina: Kenya
Opatrovník: Yunia Omollo Mori narodený 1930, v domácnosti
Opis situácie: Meshack se narodil v roce 2004 a má dva sourozence (Abdallah a Abdi). Oba jejich rodiče zemřeli, a proto děti žili s babičkou, která je vdova. Bylo pro ni těžké se o děti postarat a zaplatit jim vzdělání a základní životní potřeby, proto Meshackovi sourozenci odešli z domova. Rodinný příjem je asi 2.500 Ksh (630 Kč) měsíčně. Rodina žije ve čtyřpokojovém hliněném domě, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo a svítí solární elektřinou. Meshack je zdravý až na občasnou malárii. Moc rád čte knihy a hraje fotbal. Ve škole ho baví historie a náboženství a až dostuduje rád by se stal kriminalistou. V roce 2022 studuje 2. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší než na základní škole, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete Meshackovi získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Bohunka Dusíková, , tel. +420737862145

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..