Domov

Pesnička pre radosť od Mary Adhiambo Auma


Mária je v programe Adopcia na diaľku od roku 2007 a študovala základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie s podporou adoptívneho rodiča. Dievča žije so svojou matkou a tromi súrodencami v nairobskej štvrti Soweto. Veľmi rada spieva, preto pripájame jej nahranú pieseň.