Domov

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra Centra Narovinu

Centrum Narovinu je obecně prospěšná společnost registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1304. Orgány, které se podílejí na vedení společnosti, jsou správní a dozorčí rada. V čele organizace stojí ředitel.

Orgány Centra Narovinu

Správna rada

 • Simona Heřtusová – predsedníčka
 • Daniela Cachová – členka
 • Vlasta Dobešová – členka

Revízna rada

 • Hana Jodasová – predsedníčka
 • Martin Mevald – člen
 • Simona Strakošová – členka

Zakladatelé združenia

 • Dana Feminová
 • Simona Heřtusová

Zamestnanci Centra Narovinu

 • Dana Feminová – výkonná riaditeľka a hlavná koordinátorka projektov rozvojovej spolupráce
 • Simona Heřtusová – koordinátorka projektov ČR, propagácia, fundraising
 • Hana Jodasová – administratívne zabezpečenie projektu adopcií
 • Monika Hubičková – administratívne zabezpečenie projektu adopcií
 • Zdeněk Mocek – administratívne zabezpečenie projektu adopcií