Domov

O nás – Základné informácie

Občianske združenie Centrum Narovinu sa zameriava na rozvojovú spoluprácu s cieľom zlepšenia vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a celkovej životnej úrovne v Afrike. Medzi ďalšie priority združenia patrí prispievanie k vytváraniu tolerantnej multikultúrnej spoločnosti, zvyšovanie verejného povedomia o situácii v rozvojových krajinách a prevencia diskriminácie a rasizmu v našej spoločnosti. Centrum Narovinu je členom českého Fóra pre rozvojovú spoluprácu (FORS) a spolupracuje s kampaňou Česko proti chudobe.

Počiatky činnosti Centra Narovinu siahajú do roku 1995. Po pätnástich rokoch pôsobenia pod pôvodným názvom Humanistické centrum Narovinu prišlo v roku 2009 k organizačným zmenám, ktoré vyvrcholili premenovaním združenia a prijatím nových stanov. V súčasnej dobe predstavujú hlavnú náplň aktivít Centra Narovinu projekty zahraničnej rozvojovej spolupráce v Keni a globálnej výchovy v Českej a Slovenskej republike.

AKTUÁLNE PROJEKTY CENTRA NAROVINU

PROJEKTY REALIZOVANÉ V KENI

Rozvojové projekty sú vedené s veľkým dôrazom na dlhodobú udržateľnosť, podporu sebestačnosti, prechod od pasívneho prístupu k aktívnemu prevzatiu zodpovednosti a využívaniu vlastných zdrojov. Veríme, že len takto je možné dosiahnuť skutočnú pomoc potrebných komunitám v Afrike a inde.

„Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku“ a zaistenie zdravotnej starostlivosti

 • projekt pomoci deťom, ktoré v rôznych oblastiach Kene žijú pod hranicou chudoby
 • cieľ: sprostredkovať chudobným deťom prístup k vzdelaniu a k základnej zdravotnej starostlivosti

Komunitné centrum „Ostrov Nádeje“ na Rusinga Island na Viktóriinom jazere

 • projekt výstavby a zaistenia prevádzky centra, v ktorého rámci funguje sirotinec, materská škôlka, základná škola, zdravotné centrum a všeobecne prospešné vzdelávacie centrum s video-projektorom a prístupom na internet
 • cieľ: prispievať k riešeniu problémov života komunity na ostrove Rusinga

Voda pre Kauti“.

 • projekt sanácie existujúcich prameňov podzemnej vody, zachytenie dažďových vôd v areáli Kauti Primay School a vôd na strechách blízkej farmy, realizácia hydrovrtu
 • cieľ: zaistenie prístupu k vode a zvýšenie čistoty pitnej vody a tým zvýšenie kvality života obyvateľov Kauti (vďaka jednoduchšej dosiahnuteľnosti vody sa výrazne zvýši poľnohospodárska produkcia, na ktorej závisí životná úroveň miestnych rodín a výrazne zmení každodenný život predovšetkým detí a žien)

PROJEKTY REALIZOVANÉ v ČR a SR

„Afrika nevšednými očami“ alebo „Výchovou k jednote a partnerstvu ľudí na celom svete“

 • organizácia besied, premietaní, workshopov, výstav a ďalších osvetových akcií určených deťom i dospelým
 • organizovanie kurzov pre dobrovoľníkov
 • cieľ: zoznámiť verejnosť a deti v školách so situáciou v Afrike, prevencia rasizmu, diskriminácie a xenofóbie, multikultúrna výchova 
 • realizácia projektu prebieha za podpory Európskej Únie a Ministerstva zahraničných vecí ČR

PROJEKTY REALIZOVANĚ v ČR i v KENI

„Partnerstvo českých a keňských škôl“

 • projekt písomnej komunikácie medzi školami, zo strany českej taktiež príprava učebných pomôcok a ďalších materiálov pre školy v Keni
 • cieľ: nadviazať kontakt medzi žiakmi a učiteľmi škôl v ČR a v Keni, multikultúrna výchova, snaha o vytvorenie pocitu partnerstva ľudí na celom svete

  

Dobrovoľníctvo a Centrum Narovinu

Občianske združenie Centrum Narovinu je z veľkej časti založené na dobrovoľníckej práci. Na celý i čiastočný úväzok organizácia zamestnáva iba šesť ľudí: štyria z nich zaisťujú chod rozvojových projektov v Keni a fundraising, dvaja sa venujú osvetovým projektom pre školy a verejnosť. Ďalšie nutné administratívne činnosti, bez ktorých by realizácia projektu nebola možná, zaisťujú dobrovoľníci. Na rovnakom princípe stojí i partnerská organizácia Centra Narovinu v Keni s piatimi zamestnancami. Desiatky koordinátorov projektov a ich pomocníkov sa aktivitám v rámci oboch združení venujú výhradne vo svojom voľnom čase.

Zamestnancov i dobrovoľníkov Centra Narovinu spájajú spoločné ideály a hodnoty ako sú pravda, spravodlivosť, láska, súcit, tolerancia, solidarita, zodpovednosť a poctivosť. Spoločnými silami sa takto snažia dosahovať vytýčené ciele Centra. Jedným z nich je i rozvoj dobrovoľníckej práce a širšie uplatnenie dobrovoľníkov v oblasti rozvojovej spolupráce, výchovy a osvety.

Máte záujem o pravidelné informácie o našej činnosti?

Môžete využiť možnosť byť pravidelne informovaní formou bulletinu.  » Prihlásiť sa k odberu bulletinu.

Ako sa môžete zapojiť

Konkrétnu pomoc potrebujeme v týchto oblastiach:

 • administratíva spojená s projektom Adopcií
 • koordinácia projektu Adopcií
 • propagačné aktivity
 • zháňanie záujemcov o programy v školách či pre verejnosť
 • zaistenie priestorov pre výstavy
 • grafika, úprava webových stránok
 • preklady
 • fundraising
 • zháňanie doktorov pre stáž v nemocnici na ostrove Rusinga

» Kontaktný formulár Pridaj sa k nám.

» Využívání informací o návštěvníkovi stránek Centra Narovinu

» Informácie o spracovaní osobných údajov adoptívnych rodičov Centra Narovinu

Kontakt

Centrum Narovinu sídli v Centre neziskových aktivít na Tyršovej ulici číslo 1 spolu s niekoľkými ďalšími organizáciami podobného zamerania. Prevádzkujeme tu tiež malý obchodík v duchu "fair trade". Okrem kancelárií je v centre i multifunkčná sála, ktorú je možné dať na požiadanie k dispozícii i iným organizáciám a skupinám.

CENTRUM NAROVINU

Česká Republika:
(Tyršova 1 - roh ulice Sokolská, 120 00 Praha 2, metro I.P. Pavlova; mapa)
Tel.: 
+420 (2) 777 831 836 
e-mail: info@centrumnarovinu.cz
Registrácia: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R
IČ: 63109948, DIČ: CZ63109948
Bankové spojenie: KB-Praha 5, č.ú. 19-1460510217/0100
Slovensko:
(962 63 Pliešovce, Kollárova 759/1 )
Tel.: 
e-mail: centrum@centrumnarovinu.sk
Registrácia: MV SR 14.4.2055 pod d. VVS/1-900/90-25393
Bankové spojenie: ČSOB-Zvolen, č.ú. 4001055909/7500