Domov

O nás – Základné informácie

Občianske združenie Centrum Narovinu sa zameriava na rozvojovú spoluprácu s cieľom zlepšenia vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a celkovej životnej úrovne v Afrike. Medzi ďalšie priority združenia patrí prispievanie k vytváraniu tolerantnej multikultúrnej spoločnosti, zvyšovanie verejného povedomia o situácii v rozvojových krajinách a prevencia diskriminácie a rasizmu v našej spoločnosti. Centrum Narovinu spolupracuje s kampaňou Česko proti chudobe.

Počiatky činnosti Centra Narovinu siahajú do roku 1995. Po pätnástich rokoch pôsobenia pod pôvodným názvom Humanistické centrum Narovinu prišlo v roku 2009 k organizačným zmenám, ktoré vyvrcholili premenovaním združenia a prijatím nových stanov. V súčasnej dobe predstavujú hlavnú náplň aktivít Centra Narovinu projekty zahraničnej rozvojovej spolupráce v Keni a globálnej výchovy v Českej republike.

AKTUÁLNE PROJEKTY CENTRA NAROVINU

PROJEKTY REALIZOVANÉ V KENI

Rozvojové projekty sú vedené s veľkým dôrazom na dlhodobú udržateľnosť, podporu sebestačnosti, prechod od pasívneho prístupu k aktívnemu prevzatiu zodpovednosti a využívaniu vlastných zdrojov. Veríme, že len takto je možné dosiahnuť skutočnú pomoc potrebných komunitám v Afrike a inde.

„Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku“ a zaistenie zdravotnej starostlivosti

 • projekt pomoci deťom, ktoré v rôznych oblastiach Kene žijú pod hranicou chudoby
 • cieľ: sprostredkovať chudobným deťom prístup k vzdelaniu a k základnej zdravotnej starostlivosti

Komunitné centrum „Ostrov Nádeje“ na Rusinga Island na Viktóriinom jazere

 • projekt výstavby a zaistenia prevádzky centra, v ktorého rámci funguje sirotinec, materská škôlka, základná i stredná škola, zdravotné centrum a všeobecne prospešné vzdelávacie centrum s video-projektorom a prístupom na internet
 • cieľ: prispievať k riešeniu problémov života komunity na ostrove Rusinga

PROJEKTY REALIZOVANÉ v ČR

„Afrika nevšednými očami“

 • organizácia besied, premietaní, workshopov, výstav a ďalších osvetových akcií určených deťom i dospelým
 • organizovanie kurzov pre dobrovoľníkov
 • cieľ: zoznámiť verejnosť a deti v školách so situáciou v Afrike, prevencia rasizmu, diskriminácie a xenofóbie, multikultúrna výchova 
 • realizácia projektu prebieha za podpory Európskej Únie a Ministerstva zahraničných vecí ČR

PROJEKTY REALIZOVANĚ v ČR i v KENI

„Partnerstvo českých a keňských škôl“

 • projekt písomnej komunikácie medzi školami, zo strany českej taktiež príprava učebných pomôcok a ďalších materiálov pre školy v Keni
 • cieľ: nadviazať kontakt medzi žiakmi a učiteľmi škôl v ČR a v Keni, multikultúrna výchova, snaha o vytvorenie pocitu partnerstva ľudí na celom svete

  

Dobrovoľníctvo a Centrum Narovinu

Občianske združenie Centrum Narovinu je z veľkej časti založené na dobrovoľníckej práci. Na celý úväzok organizácia zamestnáva iba piať ľudí. Ďalšie nutné administratívne činnosti, bez ktorých by realizácia projektu nebola možná, zaisťujú dobrovoľníci. Na rovnakom princípe stojí i partnerská organizácia Centra Narovinu v Keni s piatimi zamestnancami. Desiatky koordinátorov projektov a ich pomocníkov sa aktivitám v rámci oboch združení venujú výhradne vo svojom voľnom čase.

Zamestnancov i dobrovoľníkov Centra Narovinu spájajú spoločné ideály a hodnoty ako sú pravda, spravodlivosť, láska, súcit, tolerancia, solidarita, zodpovednosť a poctivosť. Spoločnými silami sa takto snažia dosahovať vytýčené ciele Centra. Jedným z nich je i rozvoj dobrovoľníckej práce a širšie uplatnenie dobrovoľníkov v oblasti rozvojovej spolupráce, výchovy a osvety.

Máte záujem o pravidelné informácie o našej činnosti?

Môžete využiť možnosť byť pravidelne informovaní formou bulletinu.  » Prihlásiť sa k odberu bulletinu.

Ako sa môžete zapojiť

Konkrétnu pomoc potrebujeme v týchto oblastiach:

 • administratíva spojená s projektom Adopcií
 • koordinácia projektu Adopcií
 • propagačné aktivity
 • zháňanie záujemcov o programy v školách či pre verejnosť
 • zaistenie priestorov pre výstavy
 • grafika, úprava webových stránok
 • preklady
 • fundraising
 • zháňanie doktorov pre stáž v nemocnici na ostrove Rusinga

» Kontaktný formulár Pridaj sa k nám.

» Využívání informací o návštěvníkovi stránek Centra Narovinu

» Informácie o spracovaní osobných údajov adoptívnych rodičov Centra Narovinu

Kontakt

Centrum Narovinu sídli v Centre neziskových aktivít na ulici Sokolská 32 spolu s niekoľkými ďalšími organizáciami podobného zamerania. Prevádzkujeme tu tiež malý obchodík v duchu "fair trade". Okrem kancelárií je v centre i multifunkčná sála, ktorú je možné dať na požiadanie k dispozícii i iným organizáciám a skupinám.

CENTRUM NAROVINU

Česká Republika:
(Oldřichova 21, 128 00 Praha 2; mapa)
Tel.: 
+420 (2) 777 831 836 
e-mail: info@centrumnarovinu.cz
Registrácia: MV ČR 22. 6. 1995 pod č.j. II/S-OS/1-27557/95-R
IČ: 63109948, DIČ: CZ63109948
Bankové spojenie:
Česká Republika: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100, číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100, účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX). 
Slovensko:
(962 63 Pliešovce, Kollárova 759/1 )
Tel.: 
e-mail: centrum@centrumnarovinu.sk
Registrácia: MV SR 14.4.2055 pod d. VVS/1-900/90-25393
Bankové spojenie: ČSOB-Zvolen, č.ú. 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX)