Domov

Klub priateľov adopcie

Páči sa vám projekt podpory vzdelávania detí v Keni, ale momentálna situácia vám nedovoľuje adoptovať si na diaľku niektoré z detí? Napriek tomu by ste ich radi finančne podporili?

Môžete to urobiť prostredníctvom Klubu priateľov Adopcie afrických detí. Tento fond, tvorený jednorázovými príspevkami, podporuje deti, ktoré stratili adoptívneho rodiča, a umožňuje im dokončiť si vzdelanie - dochodiť základnú školu alebo pokračovať v štúdiu na škole strednej. Z fondu sú tiež hradené náklady spojené s prestupmi na školy vyššie a odborné, vzdelanie detí, ktoré už dlhšiu dobu čakajú v programe na podporu a pod. Skrátka všetko, čo sa týka úspešného priebehu a dokončenia vzdelanie detí z nášho projektu Adopcia afrických detí - projektu pomoci na diaľku.

V tlačenom bulletine Centra Narovinu pravidelne informujeme o tom, ktorým deťom bola pomoc poskytnutá. Ich mená nájdete tiež na našich webových stránkach.

Môžete poslať jednorazovú čiastku, alebo posielať pravidelné či nepravidelné čiastky behom celého roka.

Číslo účtu je 4001055909/7500, ČSOB-Zvolen. Variabilný symbol Klubu priateľov je 800.

Vopred ďakujeme za vašu podporu a pomoc!

» Poslanie jednorazového príspevku

» 14 detí podporených vo štvrtom školskom období 2022
» V třetím školním období 2022 podpořeno 42 dětí
» V druhém školním období 2022 podpořeno 50 dětí
» V prvním školním období 2022 podpořeno 34 dětí

» V třetím školním období 2021 podpořeno 52 dětí
» V druhém školním období 2021 podpořeno 36 dětí
» V prvním trimestru 2021 podpořeno 34 dětí

» V prvním trimestru 2020 podpořeno 32 dětí
» Ve druhém trimestru 2020 podpořeno 31 dětí
» V třetím trimestru 2020 podpořeny 4 děti

» V prvním trimestru 2019 podpořeno 64 dětí
» V druhém trimestru 2019 podpořeno 56 dětí
» V třetím trimestru 2019 podpořeno 57 dětí