Domov

Klinika

Vďaka oficiálnej humanitárnej pomoci ČR sa podarilo na ostrove postaviť zdravotné stredisko s ambulantnou a lôžkovou časťou, vybaviť ho prístrojmi, nábytkom a zdravotníckym materiálom a vyškoliť základný personál. Miestna komunita má tak zabezpečenú základnú zdravotnú starostlivosť. Realizujeme rovnako programy zdravotníckej osvety a prevencie.

Klinika bola slávnostne otvorená v januáru 2010, a to nielen vďaka výbornej spolupráci s miestnymi autoritami a partnerskými organizáciami, ale aj vďaka veľkému záujmu celej miestnej komunity, ktorú trápila zle dostupná zdravotná starostlivosť v oblasti.

Klinika funguje predovšetkým zásluhou agentúry SlovakAid (zahraničná rozvojová pomoc vlády SR), s ktorou dlhodobo spolupracujeme, a ktorá už 6 rokov zabezpečuje finančné prostriedky, z ktorých sú uhrádzané prevádzkové náklady kliniky (platy miestneho personálu, nákup liekov a pod.).

Personál nemocnice tvoria štyria miestni zamestnanci: dve zdravotné sestry, „clinical officer“ a laborantka. Od augusta 2010 prichádzajú na kliniku takisto stážisti – lekári a študenti medicíny z Českej republiky a zo Slovenska. Pre obe strany je to príležitosť niečomu sa naučiť. Klinika má licenciu na testovanie a liečbu TBC, malárie, HIV-AIDS a vakcináciu detí. Popri liečbe chorôb a úrazov sa tu uskutočňujú aj pôrody a funguje tu prenatálna poradňa. Na klinike sa rovnako uskutočňujú aj preventívne prehliadky detí zaradených do programu Adopcia afrických detí a šíri sa aj zdravotnícka osveta medzi miestnymi obyvateľmi. V rámci prevencie sa takisto v školách usporadúvajú prednášky o hygiene, prvej pomoci, sexuálnej výchove a HIV.

Celkový počet potenciálnych pacientov v oblasti je okolo 10 000 (zhruba 50% populácie na ostrove). Zdravotné stredisko je schopné ošetriť približne 6 000 pacientov ročne.

Čo v súčasnej dobe pre zdravotnú kliniku potrebujeme?

  • prístroje pre laboratórium, ultrazvuk atď.
  • notebook a externý hard disk pre registráciu pacientov
  • lavičky a jednoduchý prístrešok do záhrady pre čakajúcich pacientov
  • finančný príspevok na výskum schistosomózy a prevenciu v oblasti Rusinga Island