Domov

Semináre DOBROVOĽNÍCI PRE ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU V AFRIKE

Semináre sú určené všetkým, ktorí chcú venovať časť svojich schopností a voľného času niečomu zmysluplnému a zaujímajú sa o rozvojovú spoluprácu v Afrike. V kurzoch sa dozvedia všetko potrebné o dobrovoľníctve a práci na trvalo udržateľných projektoch rozvojovej spolupráci, aktívnom prístupe k práci s miestnymi komunitami, citlivom postoji ku kultúrnym rozdielom a rešpekte k rôznorodosti. Zoznámia sa s náplňou práce dobrovoľného koordinátora projektu Adopcia afrických detí, s rozvojovou osvetou projektu Afrika nevšednými očami i s komunitným centrom Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga v Keni. Po absolvovaní kurzu sa jeho účastníci môžu aktívne zapojit do projektov Centra Narovinu v ČR, prípadne i do projektov v Keni, zvlášť ako dobrovoľní koordinátori projektu Adopcia afrických detí a Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga, môžu a podieľať na zaisťovaní výstav, benefičných a propagačných akciách, spracovávaní videí, tvorbe informačných a propagačných materiálov, administratívnou výpomocou a pod.

Program seminárov:

  • predstavenie Centra Narovinu
  • téma dobrovoľníctva - vnútorná motivácia a očakávania
  • témy rozvojového sveta a predovšetkým Afriky (rozvojové ciele tisícročia)
  • rozvojová spolupráca & humanitárna pomoc - kontext, globálne súvislosti, kritické myslenie
  • rozvojové projekty v Afrike - hlavné chyby a charakteristiky úspešného projektu
  • trvalá udržateľnosť projektu
  • možnosť zapojenia dobrovoľníkov v ČR, SR a v Keni

Aktivity v priebehu kurzu:

premietanie fotiek a videí, komunitný kruh, brainstorming, globálne rozvojové hry, diskusie

Forma kurzov:

  1. Víkendové semináre - v penzióne s vhodnými priestormi po celej ČR, zahájenie v sobotu o 10 h., zakončenie v nedeľu o 16 h, celodenný i večerný program. Seminár je bezplatný, účastník si hradí výdaje spojené s ubytovaním, stravovaním a dopravou na miesto konania;
  2. Večerné kurzy v Prahe - dva po sebe nadväzujúce večery v priebehu týždňa (v obidva dni program od 17:30 do 21:30);
  3. Celodenný seminár v Prahe - jednodenný seminár s programom od 10 h do 18 h. Seminár je bezplatný, účastník prispieva na náklady spojené s prenájmom priestorov a občerstvením.

Semináre vedie Dana Feminová, zakladateľka a riaditeľka všeobecne prospešnej spoločnosti Centrum Narovinu, ktorá už od roku 2000 organizuje projekty globálnej rozvojovej výchovy v ČR, kurzy pre dobrovoľníkov a rozvojové projekty priamo v africkej Keni, predovšetkým projekt Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku a komplexný rozvojový projekt komunitného centra Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga v Keni

Kontakt: Dana Feminová, mobil: +420 777 711 911, e-mail: dana.feminova@adopceafrika.cz