Domov

Klub priateľov Ostrova nádeje - ako sa aktívne zapojiť

Klub priateľov Ostrova Nádeje hľadá ďalších dobrovoľníkov, sponzorov a priateľov, ktorí by sa chceli aktívne podieľať na vytváraní konkrétneho rozvojového projektu a napomôcť tak k jeho ďalšiemu rozvoju a smerovaniu k samostatnosti a trvalej udržateľnosti. Pred nami je ešte dlhá cesta a potrebujeme veľa nadšenia, kreativity, nových nápadov a finančnej pomoci. Ponúkame možnosť venovať sa niečomu zmysluplnému, preniknúť do zaujímavej tematiky a pomôcť pozitívne ovplyvniť životy stoviek ľudí z tých najchudobnejších pomerov na tejto planéte.

Každý sa môže zapojiť do toho, čomu sa rozumie a čo ho zaujíma. Každý ma nejaké kontakty, ktoré sa dajú využiť. Aj vyhľadávanie informácií je veľkou pomocou – napríklad nájsť kontakty na tých, ktorí vyrábajú detské ihriská, napísať im email a požiadať o dar, možno sa niekto ozve. Kto nám venuje počítače, môže si na to urobiť PR. Potrebujeme takisto odborné znalosti – pomoc sociálnej pracovníčke v sirotinci, poľnohospodárske poradenstvo, lektorov pre metodické semináre pre učiteľov atď.

Veľmi dôležitá je pre nás propagácia. Čím viac ľudí sa o projekte a klube dozvie, tým väčšiu má projekt šancu posunúť sa ďalej. Pomôže nám, keď o nás niekto napíše článok, osloví napr. kaviarne a zorganizuje výstavu fotografií (materiály požičiame) alebo benefičnú akciu, radi prídeme urobiť prednášku, pokiaľ nám pomôžete s organizáciou a zabezpečením priestorov.

Pracovné tímy Klubu Ostrova Nádeje

 1. Výchova, vzdelávanie a sociálna práca – výučbové metódy a pomôcky, vybavenie knižnice, semináre pre učiteľov, voľnočasové aktivity, program sociálnej práce s deťmi v sirotinci
  koordinuje: Dana Feminová

 2. Zdravotníctvo – pomoc s projektom kliniky, kontakt s miestnym personálom, odborné konzultácie, pomoc s vedením prehľadov a výkazov, zabezpečovanie ďalšieho vybavenia koordinuje: Marie Langová

 3. Poľnohospodárstvo a farmárčenie - vyhľadávanie informácií o ďalších vhodných plodinách, riešenie problémov pri farmárčení, získavanie vybavenia a informácií k ďalším možnostiam rozšírenia farmy
  koordinuje: Eva Syrovátková

 4. Rozvoj výnosových projektov – remeselnícke dielne a družstvá koordinuje: Tomáš Kaštil

 5. Propagácia projektu Ostrov nádeje - príprava propagačných materiálov, získavanie kontaktov na novinárov, publikovanie článkov, možnosť rozhovorov v rádiách a TV, organizovanie rôznych prezentačných a benefičných akcií, umiestnenie bannerov na weby a sociálne siete a pod. koordinuje: Simona Heřtusová

 6. Fundraising pre Ostrov Nádeje - oslovovanie potenciálnych darcov a sponzorov, príprava projektov pre dotačné riadenie rôznych inštitúcií a nadácií
  koordinuje: Dana Feminová

Pošli to ďalej! Ako prispieť?

 1. zaslaním finančného daru pre projekt Ostrov Nádeje
  číslo účtu: 4001055909/7500
  variabilný symbol projektu: 900

 2. nákupom darčekového certifikátu „Pošli to ďalej – daruj nádej“

  číslo účtu: 4001055909/7500

  variabilný symbol projektu: 740

 3. nadviazaním sponzorskej spolupráce medzi nami a vašou firmou

  jednorazová darovacia zmluva na presne dohodnutý účel

  dlhodobá darovacia zmluva na % z predaja

  poskytnutie bezplatných služieb alebo tovaru pre projekt

 4. adopcia detí z Rusinga Island zaradeného do projektu Adopcia afrických detí

 5. dobrovoľníckou prácou - členstvom v Klube priateľov Ostrova Nádeje

 6. nákupom „darčekov s príbehom“ z nášho Férového obchodíka