Domov

História a rozvoj projektu

Na samom začiatku projektu Ostrova Nádeje bola návšteva Dany Feminovej na ostrove Rusinga Island v roku 2003, sen, ktorý zdieľala spoločne s miestnymi dobrovoľníkmi z Humanistického hnutia, a jeden hlinený domček, poskytnutý komunitou úplne bezplatne. Práve v ňom začala fungovať vôbec prvá humanistická škôlka asi pre 20 detí, a to vďaka dobrovoľníckej práci, ktorá bola a je pre celý projekt absolútne nevyhnutná a neoceniteľná. Miestna komunita potom v roku 2005 darovala projektu pozemok v juhozápadnej časti ostrova – v oblasti Kamasengre.

Prvé peniaze na projekt Ostrov Nádeje boli získané od drobných súkromných darcov (z príspevkov na projekt Adopcia afrických detí – projekt pomoci na diaľku) a boli použité na nákup potrebného materiálu. Stavalo sa svojpomocne. Ako prvé bolo vybudované vzdelávacie centrum s jedálňou a dva ubytovacie domy sirotinca pre deti a personál.

Centrum vzdelávania zahájilo prevádzku začiatkom mája 2006, kedy sa do neho z domčeka presťahovala materská škola. Na jeseň roku 2006 úspešne prebehla elektrifikácia centra fotovoltaickými systémami, a to vďaka projektu „Elektrina zo Slnka pre školy“, ktorý bol financovaný v rámci rozvojovej spolupráce ČR. Projekt zaistil taktiež vybavenie centra počítačmi a tlačiarňou. Veľmi dôležitým počinom pre zdravie komunity bola výstavba úpravovne vody a septiku, spŕch a záchodov. Od januára 2008 nastúpilo do sirotinca prvých 21 sirôt. Ďalších 12 detí tam našlo svoj nový domov v januári 2009.

Ako ďalšie malo byť postavené zdravotné stredisko, ale po skvelých skúsenostiach s učiteľkou materskej školy využívajúcej k výuke metódu Montessori sa komunita zhodla na tom, ze prednosť dostane stavba základnej školy, teda nadväzné kvalitné vzdelávanie s nenásilným prístupom k deťom. Základná škola bola otvorená v januári 2009.

V roku 2009 bol v rámci humanitárnej pomoci schválený grant vlády ČR na stavbu a vybavenie nemocnice. Táto časť projektu musela byť dokončená do konca roku 2009, a tak bola v januári 2010 slávnostne otvorená klinika s laboratóriom, ambulanciou a lôžkovou časťou. O dva mesiace neskôr začala fungovať naplno. Slovenskou vládou bol schválený grant na počiatočné prevádzkové náklady kliniky, predovšetkým nákup liekov, zdravotníckeho materiálu a platy miestneho personálu. Pomoc vlády SR stále pokračuje prostredníctvom agentúry SlovakAid, schválená je až do októbra 2015.

V roku 2011 bola postavená nová budova materskej školy a 3 triedy najmenších sa presťahovali do nových priestorov s terasou určenou na popoludňajší odpočinok detí. Uvoľnené priestory začala využívať rozšírená základná škola. V rámci projektu kliniky bol taktiež dokončený domček, kde sú ubytovaní lekári, dobrovoľníci a stážisti zo zahraničia. Kenská vláda ocenila náš projekt ako najlepší rozvojový projekt v regióne a poskytla peniaze, z ktorých bol založený chovný rybník s tilápiami (1000 kusov) a nakúpené krmivo pre ne. Naše farmárčenie sa tak rozrástlo o chov rýb. V roku 2012 nám potom kenské ministerstvo rybolovu darovalo i druhý chovný rybník.

Z prostriedkov projektu SlovakAid bola v roku 2012 postavená nová ubytovňa sirotinca pre dievčatá s celkovou kapacitou 40 lôžok. Dievčatá sa presťahovali do nových izieb a sirotinec mohol prijať nové deti, ktoré to potrebovali.

V roku 2013 pokračovalo vylepšovanie kvality vzdelávania s dôrazom na nové zážitkové výukové metódy a predovšetkým nenásilný prístup k deťom – nenásilnou komunikáciou, odstránením trestov a prehnaného dôrazu na hodnotenie a porovnávanie výsledkov. Bol usporiadaný seminár pre učiteľov a pozornosť sa uprela k príprave záverečnej skúšky ôsmakov. Všetci žiaci ôsmej triedy skúšky úspešne zložili a dostali sa na veľmi kvalitné internátne stredné školy. Nenásilný prístup slávil veľký úspech. Ďalším cieľom bolo rozšírenie farmárčenia v snahe doviesť projekt k samostatnosti a trvalej udržateľnosti., to znamená zaistiť kvalitné a lacné jedlo pre jedáleň, aby deti dostávali kvalitnejšiu stravu a zároveň bol predajom prebytkov zaistený vyšší príjem, ktorý bude v budúcnosti schopný pokryť všetky prevádzkové náklady na kvalitné poskytovanie služieb, aby projekt nebol závislý na daroch a grantoch zo zahraničia. Bol preto dokončený zavlažovací systém záhonov so zeleninou, vďaka zbierke v ČR mohol byť obstaraný traktor a prenajatých 8 ha polí na pestovanie kukurice a fazule.

V roku 2014 sa farma rozrástla o chov sliepok. Najprv sa kúpilo 200 kurčiat a neskôr, keď už odchované sliepky začali znášať vajíčka, sa prikúpilo ďalších 200. Deťom v sirotinci sa tak obohatil jedálniček o obľúbené čerstvé vajíčka na raňajky a prostriedky z predaja ostatných vajec prispeli k ďalšiemu obohateniu stravy. Bol prikúpený vedľajší pozemok, aby mohlo byť vybudované volejbalové a basketbalové ihrisko, a vďaka súkromnému darcovi získal areál nové športovisko. Potom, čo sa zistilo, že jedáleň je staticky narušená, v stenách sú rozsiahle pukliny a nie je ju už možné opraviť, bola celá budova demontovaná a opravená časť kuchyne. Pokračovali prípravy na stavbu počítačovej učebne a knižnice a začalo sa pracovať na plánoch na novú jedáleň.

Ostrov nádeje – postup rozvoja projektu 2003-2015

2003 rodí sa nápad a spoločný sen zakladateľov centra, v improvizovaných priestoroch hlineného domčeka poskytnutého miestnou komunitou zahajuje prevádzku materská škola pre 20 detí, v ktorej pracujú prví dobrovoľníci 2005 na darovanom pozemku začínajú stavebné práce 2006 materská škôlka as sťahuje do novej budovy vzdelávacieho centra 2008 v sirotinci je ubytovaných prvých 28 detí 2009 základná kola začína s výukou v nových priestoroch, v sirotinci nachádza domov ďalších 12 detí 2010 novo otvorená klinika zahajuje prevádzku 2011 je dokončená stavby novej budovy materskej školy, domčeka pre ubytovanie lekárov a dobrovoľníkov a založený prvý chovný rybník 2012 postavená je nová dievčenská ubytovňa sirotinca s kapacitou 40 lôžok a založený druhý chovný rybník 2013 v sirotinci je ubytovaných 32 nových detí, je vybudovaný zavlažovací systém zeleninových záhonov, zakúpený traktor a prenajatých 8ha poľnohospodárskej pôdy mimo areál, usporiadaný seminár pre učiteľov a prvých 17 žiakov 8. triedy úspešne skladá záverečné skúšky a prechádza na internátne školy 2014 uvoľnené miesta v sirotinci sú obsadené 8 novými deťmi, je vysadených 60 ovocných stromov, založená slepačia farma so 400 sliepkami a prikúpený priľahlý pozemok, na ktorom je vybudované ihrisko na volejbal a basketbal, je rozobraná poškodená budova jedálne a začína stavba počítačovej učebne a novej budovy knižnice 2015 maximálna kapacita sirotinca je naplnená – teraz tu žije 72 sirôt (40 dievčat a 30 chlapcov), na susednom novozískanom pozemku začína výstavba internátnej strednej školy, je usporiadaný odborný seminár pre učiteľov, zahájený klietkový chov rýb a vybudovaná remeselná dielňa na výrobky z mastenca

 • 2003 rodí sa nápad a spoločný sen zakladateľov centra, v improvizovaných priestoroch hlineného domčeka poskytnutého miestnou komunitou zahajuje prevádzku materská škola pre 20 detí, v ktorej pracujú prví dobrovoľníci
 • 2005 na darovanom pozemku začínajú stavebné práce
 • 2006 materská škôlka sa sťahuje do novej budovy vzdelávacieho centra
 • 2008 v sirotinci je ubytovaných prvých 28 detí
 • 2009 základná kola začína s výukou v nových priestoroch, v sirotinci nachádza domov ďalších 12 detí
 • 2010 novo otvorená klinika zahajuje prevádzku
 • 2011 je dokončená stavby novej budovy materskej školy, domčeka pre ubytovanie lekárov a dobrovoľníkov a založený prvý chovný rybník
 • 2012 postavená je nová dievčenská ubytovňa sirotinca s kapacitou 40 lôžok a založený druhý chovný rybník
 • 2013 v sirotinci je ubytovaných 32 nových detí, je vybudovaný zavlažovací systém zeleninových záhonov, zakúpený traktor a prenajatých 8ha poľnohospodárskej pôdy mimo areál, usporiadaný seminár pre učiteľov a prvých 17 žiakov 8. triedy úspešne skladá záverečné skúšky a prechádza na internátne školy
 • 2014 uvoľnené miesta v sirotinci sú obsadené 8 novými deťmi, je vysadených 60 ovocných stromov, založená slepačia farma so 400 sliepkami a prikúpený priľahlý pozemok, na ktorom je vybudované ihrisko na volejbal a basketbal, je rozobraná poškodená budova jedálne a začína stavba počítačovej učebne a novej budovy knižnice
 • 2015 maximálna kapacita sirotinca je naplnená – teraz tu žije 72 sirôt (40 dievčat a 30 chlapcov), na susednom novozískanom pozemku začína výstavba internátnej strednej školy, je usporiadaný odborný seminár pre učiteľov, zahájený klietkový chov rýb a vybudovaná remeselná dielňa na výrobky z mastenca

Ostrov nádeje v číslach

 • Stáli zamestnanci na Rusinga Island: 36 (management a administratíva: 2, strážcovia areálu: 3, jedáleň: 2, sirotinec: 3, škôlka: 3, škola: 10, klinika: 9, farma: 4)
 • Deti ubytované v sirotinci: 70
 • Deti navštevujúce materskú školu: 100
 • Deti navštevujúce základnú školu: 300
 • Deti stravujúce sa každodenne v jedálni Ostrova Nádeje: 400
 • Počet sliepok na farme: 400
 • Priemerný počet vajec denne: 150
 • Priemerný počet rýb z farmy: štvrťročne asi 1 000 ks
 • Počet ovocných stromov v areáli: 120
 • Registrovaní pacienti kliniky: 10 700
 • Ošetrení pacienti mesačne: 900
 • Počet pôrodov ročne: 60
 • Registrovaní HIV pacienti: 300
 • Počet očkovaných detí mesačne: 30
 • Počet malárií mesačne: 400
 • Pacienti s pľúcnou tuberkulózou mesačne: 8
 • Tehotné ženy navštevujúce prenatálnu kliniku mesačne: 15