Domov

Putovné výstavy fotografií

Cieľom putovných výstav je informovať širokú verejnosť o situácii v Afrike, o projektoch organizovaných občianskym združením Centrum Narovinu, a získať tak nových sponzorov či spolupracovníkov. Dokumentárne fotografie, ktoré sú v rámci výstavy prezentované, zachytili dobrovoľníci Centra Narovinu pri svojich cestách. Nájdete na nich život v tých najchudobnejších štvrtiach a dedinách i pohľad na to, ako naše projekty fungujú. Výstavu je možné doplniť videoprojekciou zaujímavých dokumentov, diskusiou a predajnou výstavou ručne robených výrobkov. Výstavy sú realizované po celej ČR a SR.

Kontaktná osoba: Simona Heřtusová, mobil: +420 608 301 270, e-mail: simona.hertusova@adopceafrika.cz

K dispozícii je niekoľko súborov fotografií:

„KARIBUNI KENYA - AFRIKA NEVŠEDNÝMI OČAMI“

» Úvodné informácie
» Úvodné informácie (obrázok)
» Úvodné informácie (anglicky)
» Náhľady fotografií výstavy (šírka)
» Náhľady fotografií výstavy (výška)

PVC plachty, 25 ks rozmerov 50 x 70 cm

Fotografie zachycují život v tých najchudobnejších štvrtiach a dedinách i pohľad na to, ako naše projekty fungujú.

Ostrov Nádeje
Regina Jäger

» Úvodné informácie (obrázok)
» Úvodné informácie a náhľady fotografií výstavy

PVC plachty, 14 ks rozmerov 50 x 70 cm
Fotografie zachytávajú každodenný život komunitného centra Ostrov Nádeje na Rusinga Island v Keni.

Ostrov Nádeje
Jan Šibík a Daniela Matulová

» Úvodné informácie
» Náhľady fotografií výstavy

Kappa dosky, 20 ks rozmeru 50 x 70 cm

Fotografie boli nasnímané Janom Šibíkom a Danielou Matulovou v júli 2016 na ostrove Rusinga Island v Keni. Výstava približuje každodenný život na ostrove a tiež v komunitnom centre Ostrov Nádeje. Fotografie je možné zakúpiť – zárobok podporí deti z komunitného centra Ostrov Nádeje. Zasielame podpísané fotografie v papierovom tubusu – 30 x 45 cm: 2 000 Kč alebo rozmer 50 x 70 cm: 3 500 Kč.

Môj svet: všedný radosti očami kenských detí

» Úvodné informácie
» Úvodné informácie (docx)

Fotografie boli nasnímané žiakmi ôsmej triedy základnej školy "Island of Hope Humanist School" v  komunitnom centre Ostrov Nádeje v  Kene na prelome januára a februára 2016. Vznikol tak unikátny súbor fotografií, ktorý približuje život na Rusinga Island očami detí. Clip rámy plastové, 20 ks (18 ks rozmere 45 x 30 cm a 2 ks rozmere 50 x 60 cm).

Dokumentárne fotografie z Kene Ester Starman
„KEŇA – KRAJINA MNOHÝCH TVÁRÍ“

» Úvodné informácie
» Náhľady fotografií výstavy

Kovové rámy, 20 ks rozmerov 60 x 85 cm
Putovná výstava je predajná a podporuje projekt v Keni "Voda pre Kauti"