Domov

O nás – História

V roku 1995 vzniklo z iniciatívy členov medzinárodného Humanistického hnutia občianske združenie Humanistické centrum Narovinu.Cieľom jeho činnosti bola podpora a šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, rozvoj občianskej spoločnosti rôznymi formami kultúrno-spoločenskej činnosti a projekty rozvojovej spolupráce a výchovy.

Humanistické centrum Narovinu bolo jedným zo štyroch občianskych združení a jednej politickej strany, ktoré v ČR zastupovali medzinárodné Humanistické hnutie, rozvíjajúce svoje aktivity vo viac ako 100 krajinách sveta. Humanistické hnutie vytváralo a stále vytvára sieť ľudí na celom svete, ktorí najrôznejšími aktivitami a projektami upozorňujú na problémy dnešnej spoločnosti a výhradne metódou aktívneho nenásilia sa snaží nasmerovať k hlbokej osobnej i spoločenskej zmene.

Naše združenie zahájilo svoju činnosť vydávaním nezávislých humanistických novín Narovinu. V roku 2000 sa pripojilo k medzinárodnej Kampani ľudskej podpory a zahájilo projekty pre africkú Keňu a v roku 2006 aj pre Indiu.

V roku 2003 sa naša činnosť rozšírila aj na Slovensko, takže sa k našej snahe pripojili aj slovenskí humanisti.

   

Humanistické centrum Narovinu bolo jedným zo zakladajúcich členov českého Fóra pre rozvojovú spoluprácu (FORS). Na rok 2004 bol schválený vládou ČR náš projekt rozvojovej pomoci „Elektrina zo Slnka pre školy v Keni“, ktorý bol úspešne dokončený v roku 2006. V indickom meste Virudhunagar bol v roku 2006 úspešne dostavaný sirotinec pre deti postihnuté vlnou tsunami.

Okrem týchto dvoch už ukončených projektov bolo realizované množstvo ďalších v rámci rozvojovej spolupráce a výchovy. Hlavným projektom bola Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku. Humanistické centrum Narovinu sa taktiež podieľalo na organizácii trinástich ročníkov obľúbeného Plesu Afrika.

V roku 2009 prebehli v Humanistickom hnutí výrazné zmeny, v náväznosti na ktoré sme sa po 15 rokoch vývoja našej činnosti rozhodli úplne oddeliť pôsobenie nášho združenia od omnoho širších ideálov Humanistického hnutia. Táto zmena bola oficiálne potvrdená prijatím nového názvu (Centrum Narovinu) i nových stanov v júni 2010. Činnosť združenia bola obmedzená na rozvojovú spoluprácu a výchovu. Pokračujeme predovšetkým v projektoch v Keni a v Adopcii afrických detí - projekte pomoci na diaľku.