Domov

Zdravotné poistenie detí

Dlhoročné skúsenosti získané prácou na projekte adopcií ukázali, že kvôli úrazom v škole a bežným ochoreniam musia deti často prerušovať školskú dochádzku. Náklady zdravotnej starostlivosti sú v Keni vysoké, rodiny nemajú prostriedky na návštevu lekára, a tak sa deťom nedostane kvalitného ošetrenia a liečby.

V roku 2009 sme preto začali projekt Zdravotné poistenie, z ktorého sú deťom hradené náklady na ošetrenie a zdravotnú starostlivosť. Projekt zároveň zaisťuje informovanosť o najčastejšie sa vyskytujúcich chorobách a ich prevencii. Čiastka pokrývajúca ročné poistenie nie je vôbec vysoká, pokiaľ ju porovnáte napr. s nákladmi na posielanie balíčka do Kene, a je to ten najlepší darček, aký môžete dieťaťu poskytnúť!

Poistiť dieťa je možné vždy v období od júna do mája, a to zaslaním čiastky 60 € na náš účet do 30. 5.

Ponúkame možnosť poistiť vaše dieťa v „druhej vlne“ zdravotného poistenia na obdobie od augusta do mája, v prípade záujmu prosím pošlite sumu 60 € na náš účet do 27. júla 2023.

Účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX.

Ako variabilný symbol uveďte číslo 6 + číslo "vášho" dieťaťa, pod ktorým je uvedené v databáze "adoptovaných detí" (t. j. napr. 641023). "Adoptívni rodičia" sú vždy včas o možnosti poistiť "svoje" dieťa informovaní emailom.

Ako u všetkých druhoch poistenia je čiastka po vypršaní doby trvania poistenia nevratná, a to i v prípade, že poistené dieťa nebolo v priebehu roka choré a poistné plnenie nečerpalo.

Poistenie deťom zaisťuje:

1) kompletnú preventívnu prehliadku vrátane krvných testov na HIV (za predpokladu, ze s testami bude rodina súhlasiť);

2) sledovanie HIV pozitívneho pacienta, lieky a všetky potrebné informácie;

3) informácie o prevencii obvyklých chorôb;

4) úhradu nákladov na ošetrenie a lieky v prípade hospitalizácie, to znamená i na lekársku starostlivosť pri závažnejších stavoch vyžadujúcich pobyt v nemocnici, a to vrátane úrazov a nehôd (až do čiastky 50 000 KSh za rok);

5) úhradu nákladov na ošetrenie a lieky v prípade ambulantného ošetrenia u lekára (až do čiastky 12 000 KSh za rok).

Preventívne prehliadky prebiehajú priebežne v zdravotníckych zariadeniach blízko bydliska detí a všetky poistené deti ich absolvujú počas obdobia trvania poistenia. Výslednú lekársku správu dostanú "adoptívny rodičia" spoločne s materiálmi od detí.