Domov

Farma

Už od roku 2008 sa v areáli Ostrova Nádeje pestuje zelenina pre vlastnú spotrebu, avšak až od roku 2011 je viditeľná snaha farmu rozvíjať, aby deti, o ktoré sa Ostrov nádeje stará, dostávali bohatšiu stravu. Farma je v súčasnosti navyše považovaná za kľúčovú možnosť, ako projektu zaistiť trvalú udržateľnosť. Sebestačné a trvalo udržateľné hospodárenie by nielen zvýšilo kvalitu stravy na Ostrove nádeje, ale výnosy z predaja prebytkov by v budúcnosti pokryli prevádzkové náklady a zabezpečili nezávislosť od pomoci zvonka.

Aktuálne sa na farme hospodári na niekoľkých zeleninových záhonoch. Vďaka systému kvapôčkovej závlahy, ktorá umožňuje pestovať zeleninu aj v suchom období, máme jednu úrodu navyše. V areáli sú dva rybníky, kde sa chovajú ryby (tilápie), ktoré už teraz pravidelne obohacujú jedálniček detí v sirotinci. Pripravuje sa rozšírenie chovu rýb formou klietkového chovu priamo v jazere. V roku 2013 pribudla slepačia farma, ktorá zatiaľ počíta so 400 sliepkami v dvoch oddelených kurínoch. Tým je zabezpečený pravidelný prísun vajec pre jedáleň. Zvyšok vajec sa predá a zo zarobených peňazí sa nakupujú iné potrebné suroviny do kuchyne. Od roku 2013 má farma aj vlastný traktor, s ktorého pomocou sa hospodári aj na prenajatých poliach mimo územia areálu (celkom 8 ha), kde sa vo veľkom pestuje kukurica a fazuľa. V areáli farmy je takisto vysadených 60 ovocných stromov. Niektoré už rodia ovocie a iné sú zatiaľ prísľubom do budúcnosti.

Čo v súčasnej dobe pre farmu potrebujeme?

  • nový sklad potravín pre kvalitné uskladnenie produkcie
  • pracovné nástroje (rýle, motyky ... )
  • nákladné auto pre odvoz úrody zo vzdialených polí (mohlo by sa aj prenajímať a prinášať tak ďalšie príjmy do rozpočtu projektu)
  • investície do zriadenia chovu králikov a kôz