Domov

Materská škola

Škôlku navštevuje 90 žiakov vo veku od 3 do 6 rokov. Prevažne sú to deti z projektu Adopcia afrických detí, teda deti z veľmi chudobných rodín, ktoré podporuje "adoptívny rodič" z Európy. Deti sú rozdelené do troch tried, každú má na starosť jedna učiteľka.

V škôlke je využívaná výuková metóda Montessori - zážitková metóda, ktorá kladie veľký dôraz na samostatnú prácu. Deti by si mali všetko pokiaľ možno vyskúšali "na vlastnej koži." Výsledky sú výborné. Väčšina detí z našej škôlky pri nástupe na základnú školu už veľmi dobre ovláda angličtinu a vie čítať a písať. Deti sú zvedavé a učenie ich baví, čo je najdôležitejší predpoklad pre ďalšie úspešné štúdium.

Čo v súčasnej dobe pre škôlku potrebujeme?

  • pomôcky Montessori
  • detskej knihy v angličtine, maľovanky, zošity
  • pastelky, vodové farby, fixky atď.
  • lopty, švihadlá, stavebnice
  • nábytok, matrace a pod.
  • detské ihrisko (preliezačky, hojdačky …)