Domov

Základná škola

Základná škola bola otvorená v januári 2009 a postupne sa každý rok rozrástla o ďalšiu triedu. V decembri 2013 zložili naši prví ôsmaci záverečné vyrovnávacie skúšky a odchádzali na stredné školy. Školu navštevuje asi 300 detí. V každej triede je približne 35 žiakov. V škole sú uplatňované humanistické princípy výchovy a predovšetkým nenásilný prístup. Pre Európana to môže znieť ako samozrejmosť, ale v Keni sú dodnes úplne bežné telesné tresty, napr. používanie trstenice. Na Rusinga Island sme prvou školou, v ktorej neexistujú fyzické tresty a miestna komunita sa preto domnievala, že deti pri skúškach neuspejú. Výrazný úspech žiakov našej 8. triedy v štátnych vyrovnávacích skúškach bol teda veľmi dôležitý – nabúral presvedčenie, že trstenica je nevyhnutná a správna.

Organizovaním metodologických seminárov sa snažíme vzdelávať aj učiteľov. Učíme ich, ako odstraňovať motiváciu pomocou odmien a trestov, zavádzať moderné, zážitkové metódy výučby a vytvárať podnetné prostredie dôvery, kde zvedavosť je vítaná a chyba je považovaná za príležitosť niečomu sa naučiť. Dôraz kladieme na rozvoj kritického myslenia, spoluprácu a výchovu k nenásiliu.

Čo v súčasnej dobe pre školu potrebujeme?

  • príspevok na mzdy, aby kvôli nízkym platom neodchádzali kvalitní, kvalifikovaní učitelia
  • vybavenie knižnice a videotéky – detské knihy, učebnice, výučbové DVD a pod.
  • kompletné vybavenie počítačovej učebne
  • nové toalety
  • príspevok na stavbu a vybavenie novej jedálne
  • príspevok na zlepšenie stravovania (zabezpečenie pestrejšieho jedálnička)