Domov

Elektrina zo Slnka pre školy v Keni

Tento projekt bol podporený ako jeden z projektov oficiálnej českej zahraničnej rozvojovej spolupráce. Cieľom trojročného projektu (2004-2006) bolo zlepšenie podmienok výuky v školách a centrách nádeje v chudobných oblastiach a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľovou skupinou boli nielen deti, ktoré navštevujú dané školy, ale i širšia komunita, pretože vďaka možnosti osvetlenia môžu byť školy využívané i večer pre osvetové aktivity – prevenciu AIDS, kurzy remesiel...

Výsledkom je vybavenie dvadsiatich škôl fotovoltaickými systémami na osvetlenie a prevádzku počítačov. V rámci projektu boli školy vybavené počítačmi, tlačiarňou a výukovými programami.

Dôležitou súčasťou projektu bolo školenie o využívaní solárnej energie, inštalácia a údržba fotovoltaických systémov. Celkový rozpočet projektu bol 8.2 mil. Kč, z toho 6.69 mil. Kč bolo poskytnuté v rámci zahraničnej rozvojovej pomoci ČR.
fotogalerie