Domov

Adopcia - Ismael Sharif

Späť
Číslo dieťaťa: 52884
Chlapec, 9 rokov
Adoptovaný
Dieťa z Ostrova Nádeje
Ismael Sharif je v programe adopcie od roku 2019 a navštevuje školu Island of Hope Humanist School.
Mesto, štvrť: Kanyanda Ranguena
Krajina: Kenya
Matka: Caroline Awuor Otieno narodená 1985, Prodavačka ryb
Opis situácie: Ismael se narodil v roce 2015 a žije s maminkou a svými sourozenci (Eliazaro 2004, Morning 2007, Victorine 2010 a Happiness 2017). Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel a nechal maminku s dětmi u svých příbuzných. Ti jí ale nechtěli a bratr otce je vyhodil z domova. Rodina se přestěhovala do rybářské vesnice. Maminka pronajala dvoupokojový hliněný domek. Maminka se začala živit prodejem ryb a pracovat v hotelu. I přesto, že se moc snaží, nedokáže pokrýt všechny výdaje a zaplatit dětem školné. Vodu berou z jezera, vaří na ohni a svítí svíčkami, případně berou energii z malého solárního panelu. Chlapec rád hraje fotbal a zpívá a plave. V roce 2024 by měl navštěvovat 3. třídu základní školy Island of Hope Humanist School. Potřebuje podpořit částkou 600 Kč/25 EUR/měsíc (7.200 Kč/300 EUR/rok).
Kontakt: Monika Hubičková, , tel. +420 777 693 209

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..