Domov

Adopcia - Leaky Odhiambo Dede

Späť
Číslo dieťaťa: 53006
Chlapec, 20 rokov
Nie je adoptovaný
Naliehavo hľadá rodičov
Dieťa z Ostrova Nádeje
Mesto, štvrť: Sindo-Msare Dede
Krajina: Kenya
Matka: Caroline Akoth narodená 1974, farmářka
Otec: Michael Dede narodený 1963, farmář
Opis situácie: Leaky se narodil v roce 2004 a má 5 sourozenců (Maselas, Collins, Molenter, Bob a Frankline), narodil se jako třetí v pořadí. Jeho rodiče jsou farmáři, ale je pro ně těžké zajistit rodině všechny životní potřeby a také školné. Rodinný příjem je asi 5.200 Ksh (cca 1300 Kč) měsíčně. Rodina žije ve dvoupokojovém hliněném domě, vodu mají z řeky, k vaření používají dřevo a svítí solární elektřinou. Leaky je zdravý. Moc rád hraje fotbal. Ve škole ho nejvíc baví biologie, chemie a matematika a až dostuduje, rád by se stal lékařem. V roce 2023 studuje 2. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší než na základní škole, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete mu získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Hana Malenová, , tel. +420777469743

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..