Domov

Adopcia - Frankline Odhiambo Ogweno

Späť
Číslo dieťaťa: 53138
Chlapec, 4 roky
Nie je adoptovaný
Dieťa z Ostrova Nádeje
Mesto, štvrť: Rusinga West KAmayoge
Krajina: Kenya
Matka: Ruth Atieno Ogweno narodená 1990, prodej ryb
Otec: Albert Ogweno Odira narodený 1979, příležitostná práce
Opis situácie: Rodina bydlí v hliněném domě, vaří na ohni a vodu bere z jezera. Frankline je z polygamní rodiny a její matka je druhá žena jejího otce. Chlapec má tři sourozence. Otec chlapce je nemocný a živí se příležitostnými prácemi. V zhledem k jeho nemoci potřebuje pravidelné léky. Chlapcova matka se živí rybolovem. Příjem rodiny je velmi malý. Chlapec by měl v lednu 2024 natoupit do školky na ostrově Naděje Rusinga. . Jeho podpora stojí 2.400 Kč / 100 EUR za jedno školní období.
Kontakt: Eva Jedličková, , tel. +420 732 203 196

Projekt "adopcia afrických detí na diaľku" sprostredkúva kenským chudobným deťom prístup k vzdelaniu, bez toho aby boli vytrhnuté z prirodzeného prostredia vlastnej komunity. Tento projekt beží už od roku 2002 a pomohol viac ako 3 500 deťom. Školné na základnej škole je 300 Eur (7200 Kč) / rok a na strednej škole, vysokej škole a v sirotinci je to 660 Eur (16800 Kč). Platbu je možné si rozložiť aj do viacerých splátok.

Ako projekt funguje je popísané v podrobnejších informáciách. Ak už máte vybrané konkrétne dieťa z databázy, tu je vysvetlené ako postupovať a "adoptovať" africké dieťa na diaľku.

Adoptovaným deťom môžete tiež zabezpečiť zdravotné poistenie, v ktorom je im poskytnutá lekárska starostlivosť po celý rok.

Súčasťou projektu je Klub priateľov Adopcie, v rámci ktorého je možné podporiť vzdelanie kenských detí jednorazovými platbami kedykoľvek počas roka.

Ak ste „adoptívnym rodičom“, tu nájdete informácie a odkazy „adoptívnym rodičom“ doplňujúce chod adopcie.

Fotogaléria a videá zachytávajú propagačné akcie na podporu projektu aj reportáže z ciest do Kene, ktoré sprostredkúvajú odkazy od detí, odovzdávanie darčekov i pohľad na školy a ich zázemie..