Domov

Afrika nevšednými očami - akcie pre verejnosť

Fotografie ilustrujú rôzne prezentačné akcie, ktoré organizujeme pre verejnosť – predajné výstavy fotografií, benefice, prezentačné party v štýle Afrika, stretnutie s adoptívnymi rodičmi, happeningy, prezentačné stánky...

Galleria: