Domov

Druhý humanistický metodický seminár pre učiteľov


 

Keňa – Island of Hope, Rusinga – 2011 (7-11.8, 13-17.8) 
Koordinátor projektu: Daniela Cachová 
Lektorky: Daniela Cachová, Hanka Dvořáková 
 
Projekt Komunity pre ľudský rozvoj v spolupráci s Centrom Narovinu 
 
Druhého humanistického metodického seminára pre učiteľov s dôrazom na vyučovacie metódy, efektívne komunikačné schopnosti a nenásilný prístup sa zúčastnilo 61 učiteľov z celej Kene v dvoch päťdňových turnusoch.
 
Druhý humanistický metodický seminár pre učiteľov