Domov

Druhý humanistický metodický seminár pre učiteľov

Keňa – Island of Hope, Rusinga – 2011 (7-11.8, 13-17.8)
Koordinátor projektu: Daniela Cachová
Lektorky: Daniela Cachová, Hanka Dvořáková

Projekt Komunity pre ľudský rozvoj v spolupráci s Centrom Narovinu

Druhého humanistického metodického seminára pre učiteľov s dôrazom na vyučovacie metódy, efektívne komunikačné schopnosti a nenásilný prístup sa zúčastnilo 61 učiteľov z celej Keňe v dvoch päťdenných turnusoch.

V humanistickom komunitnom centre Island of Hope na ostrove Rusinga sme spolu s kenskými organizátormi uskutočnili zážitkový interaktívny seminár, ktorého zámerom bolo poskytnúť kenským učiteľom čo najväčšiu škálu univerzálne využiteľných vyučovacích metód a aktivít. Okrem samotného praktického vyskúšania si najrôznejších aktivít z pripraveného manuálu mali učitelia priestor k spoločnému zdieľaniu svojich vlastných skúseností a postrehov z praxe.

Veľkou témou bolo "zasvätenie" učiteľov do konkrétnych krokov nenásilnej rešpektujúcej komunikácie, ktorá je veľmi odlišná od tamojšieho tradičného autoritatívneho prístupu s aktívnou úlohou učiteľa. Poznatky z tohto jednodenného "miniseminára" mali učitelia možnosť uplatňovať a diskutovať v priebehu celého seminára. Tieto komunikačné schopnosti môžu učitelia zdokonaľovať vďaka štúdiu kníh „How to Talk so Kids can Lear“ (A. Faber, E. Mazlisch), ktorých tri výtlačky sme poskytli trom najaktívnejším spolupracujúcim komunitám v Keni.

Predstavením projektu Výchovy k Nenásiliu, ktorý sme zahájili v ČR už v roku 2005, sme chceli kenských učiteľov inšpirovať k aktívnemu využívaniu nami spracovaného pilotného manuálu či jeho častí v rámci "aktívne- nenásilnej" osvety v škole, rodine a komunite. Jednodenný seminár spojený s prezentáciou tohto projektu, s praktickým vyskúšaním si niekoľkých ukážkových aktivít a následným odovzdávaním knowhow pre potenciálnych lektorov sa stretol s veľkým ohlasom a pozitívnymi reakciami.

V závere seminára vytvorili učitelia aktívnu skupinu, ktorá si dala za cieľ rozširovať novozískané schopnosti (metodické, komunikačné i nenásilné) vo svojom okolí s našou podporou na diaľku. Náš cieľ, a to inšpirovať učiteľov a motivovať ich k aktívnemu odovzdávaniu novozískaných schopností a postojov ďalej, sa teda (aspoň podľa záverečného pozitívneho naladenia učiteľov) podaril.

 


Druhý humanistický metodický seminár pre učiteľov

Galleria: