Domov

Jedeme do Afriky!

„Jedeme do Afriky!“ ZŠ Pouchov Hradec Králové navštívila „svého“ adoptovaného chlapce v  Keni...

Více informací je zde: www.kena.zspouchov.cz