Domov

Ostrov Nádeje – komunitné centrum na Rusinga Island v Keni

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť sebestačné a trvalo udržateľné komunitné centrum, ktoré by veľmi chudobným ľuďom a deťom z oblasti Kamasengre na Rusinga Island poskytovalo prístup ku kvalitnému vzdelávaniu s rešpektujúcim prístupom a základnou lekárskou starostlivosťou, zabezpečilo nový domov uspokojujúci všetky základné potreby sirôt a opustených detí. A v neposlednej rade by vytvorilo príklad, ako zlepšovať životné podmienky využívaním udržateľných technológií a vzájomnou spoluprácou a solidaritou.

Projekt začal v roku 2003 a tu sú k dispozícii podrobnejšie informácie a história celého projektu.

Súčasťou komunitného centra je sirotinec pre 72 detí od 3 do 18 rokov, materská škôlka pre 90 detí s výukovou metódou Montessori, základná škola pre 300 detí, internátna stredná škola pre 120 študentov, vzdelávacie centrum s PC a knižnicou, zdravotná klinika pre cca 10 000 pacientov z oblasti, farma so zavlažovacím systémom, ovocnými stromami, chovom ryb a sliepok.

Projekt vzniká postupne vďaka nadšeniu miestnej komunity, ktorá ho vníma ako vlastný a aktívne sa podieľa na jeho rozvoji. A aké sú vízie smerovania k samostatnosti a trvalej udržateľnosti?

Pokiaľ sa vám projekt páči, pripojte sa do Klubu priateľov Ostrova Nádeje a prispejte aktívne k jeho spoluvytváraniu a rozvoju. Stále sa hľadajú ďalší dobrovoľníci, sponzori a priatelia, ktorí by chceli pomôcť.

Fotogaléria a videá zachytávajú vývoj projektu a propagačné aktivity, ktoré sú pravidelne organizované na jeho podporu.

» Komunitné centrum Ostrov Nádeje (obrázok)
» Komunitné centrum Ostrov Nádeje (pdf)