Domov

Riaditeľ strednej školy Centra Narovinu v Keni Philip oderu Ouya priletel na pozvanie partnerskej školy do Prahy

Do Prahy priletel Philip Oder Ouya, riaditeľ strednej školy z Rusinga Island, ktorú pripravuje Centrum Narovinu k otvoreniu už vo februári 2016. Je tu na návšteve vďaka partnerskej škole Park Lane, ktorá projekt podporuje, a Philip u nich teraz čerpá skúsenosti s modernými vzdelávacími metódami.

Projekt strednej školy vznikol za podpory SlovakAid. V prvej fáze sa postaví budova s dvoma triedami, laboratórium pre odborné predmety (fyzika, chémia a biológia), 1 budova ubytovne pre chlapcov, 1 budova ubytovne pre dievčatá a administratívna budova s kanceláriami a zborovňou. Prvý študenti zasadnú do svojich lavíc už vo februári.

Projekt začal v roku 2003 a v súčasnosti je jeho súčasťou materská a základná škola, sirotinec, vzdelávacie centrum s knižnicou, zdravotné klinika a farma. Každý deň sa tak stará už o viac ako 400 potrebných detí a 10 000 pacientov komunity ostrova Rusinga Island.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť sebestačné a trvalo udržateľné komunitné centrum, ktoré by veľmi chudobným ľuďom a deťom z oblasti Kamasengre na Rusinga Island poskytovalo prístup ku kvalitnému vzdelávaniu s rešpektujúcim prístupom a základnú lekársku starostlivosť.