Domov

Seminár pre študentov a študentky z programu adopcia ohľadom budúceho zamestnania

V stredu 18.3. 2015 nairobská kancelária organizovala seminár pre študentov a študentky z programu adopcií, ktorí minulý rok dokončili strednú školu, a žijú v Nairobi a v jeho okolí. Celkom sa zúčastnilo 91 ľudí. Študenti boli oboznámení s možnosťami ďalšieho štúdia a budúceho zamestnania.

Dostali praktické typy napr. ohľadom skúšok alebo poplatkov za ďalšie štúdium. Interaktívne boli preberané témy týkajúce sa komunikačných zručností, ako si vybudovať kontakty prostredníctvom sociálnych médií, ako byť zodpovedným jedincom, ako sa v živote rozvíjať, time management, ako robiť správne rozhodnutia a voliť priority.

Záverečné hodnotenie seminára bolo veľmi pozitívne, všetci si ho veľmi užili a bolo pre nich prínosné.