Domov

Voda pro Kauti – poslední fáze projektu

V návaznosti na první fázi projektu Voda pro Kauti byl proveden ve škole Kauti Primary v říjnu 2011 vrt. Realizovala ho firma Almak Aqua Drillers Limited, zemní a pomocné práce členové komunity.
 • záhlaví vrtu upraveno do podoby podzemní šachty - na přání vedení školy zachována celistvá plocha hřiště bez oplocení, šachta včetně poklopu kompletně podzemní
 • ve vrtu v hloubce 83 m osazeno čerpadlo (Lorentz 1200 HR/C - Německo) na solární pohon
 • 4 solární panely o výkonu 4x225 W osazeny vedle tanků na dešťovou vodu u spodní školní budovy (Classroom 2), plocha z důvodu ochrany oplocena vysokým plotem
 • výtlačné potrubí 1 1/4" z HDPE do vodojemu vzdáleného cca 100 m od vrtu, uloženo v zemi spolu se zásobovacím potrubím a kabely
 • 3 m vysoká ocelová konstrukce pro osazení vodojemu 
 • vodojem - plastová válcová nádrž o objemu 10 m3, uvnitř osazen plovák pro automatické vypnutí čerpadla při naplnění vodojemu a opětovné sepnutí
 • z vodojemu zásobovací potrubí 1 1/4 " přes rozdělovací vodoměrnou šachtu s uzávěry (s uzamykatelným poklopem) do 2 distribučních míst
 • (odběrné potrubí osazeno cca 30 cm nade dno nádrže, ze dna nádrže pak osazen jeden odběr pro odkalení nádrže s ohledem na předpokládané vylučování a usazování železa)
 • distribuční místo v areálu školy - volně přístupné, voda bude k dispozici po dobu fungování školy volně pro potřeby školy a dětí
 • distribuční místo pro veřejnost - "waterkiosk" nad školou u vstupu z cesty do areálu kostela, uzamykatelný, bude provozován s obsluhou a voda bude k odběru za mírný poplatek (bude komunitou stanoven na základě zkušeností se zájmem o odběr vody)
Provoz bude plně automatický, v případě jakékoliv poruchy (přerušení dodávky vody) kontaktuje zástupce komunity dodavatele (firma Almak z nedalekého Machakosu); záruka na čerpadlo a solární systém je 2 roky, na ostatní části pak 5 let. 
 
V této chvíli je již plně funkční čerpání  a odběrné místo uvnitř školy, zbývá dodělat veřejné odběrné místo a některé další detaily. 
Měřené čerpané množství je cca 1200 l / hod , t.j. naplnění tanku za cca 8 hodin (za slunečného počasí).
 
Jako další vhodný zdroj pro rozšíření stávající jímky byl vybrán vývěr nad Muthala Primary school, který by součástí původních 4. vytipovaných zdrojů. Tuto fázi si po pracovní i odborné stránce zajišťují lidé z místní komunity v Kauti sami, na základě předchozího školení a zkušenosti s prováděním obdobnému rozšíření zdroje v loňském roce. Zde jim tedy byla poskytnuta pouze pomoc finanční.
 
Bylo uskutečněno:
 • sanace a uzavření vývěru do jímky
 • gravitační potrubí do zděného tanku (cca 5 m3) u cesty cca 50 m pod vývěrem
 • v tanku plovákový uzávěr, který po uzavření (plný tank) umožní gravitační odtok vody potrubím  směrem do areálu Muthala Primary School
 • v areálu plastový tank 2 m3 s kohoutky pro odběr pro školu a vně
Zatím je  tedy realizována jímka nad pramenem, potrubí ke kamennému tanku a vlastní tank (zatím nepropojeno) - u tanku zatím  volný odběr  z trubky,  aktuální  měřená vydatnost  ca 8300 l / den; po propojení do tanku a jeho naplnění bude ověřen gravitační odtok do Muthala Primary a teprve poté položeno trvalé potrubí a tank ve škole.

Kontrola výstupů realizovaných v roce 2010

 • tanky na dešťovou vodu naplněny (50000 l), rovněž 2 tanky na soukromé farmě (10000 l); voda využívána ke všem účelům, ve škole časem nutno opravit (vyměnit) uzávěry nevalné kvality
 • vývěr Katitu - Kauti - plně funkční, přítok v období dešťů výrazně vyšší než v období sucha, voda bez zákalu
Zpracoval Petr Chaloupka.
 
Další a podrobnější informace se objeví v souhrnné zprávě v lednu 2011. Následovat bude i rozhovor s Petrem Chaloupkou, který se podělí nejen o své zkušenosti s projektem Voda pro Kauti, ale určitě i o své dojmy z práce místní komunity.