Domov

Výchovou k jednote a partnerstvu ľudí na celom svete

Centrum Narovinu vydalo DVD publikáciu Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě.

» Otvoriť publikáciu

Globálna rozvojová výchova a osveta so zameraním na Afriku

  • video prezentácia projektu
  • ponuka programov pre školy a verejnosť
  • metodická príručka pre učiteľov
  • materiály k prednáškam i workshopom (návody, videá, fotografie, prezentácie...)
  • program partnerstva kenských a českých škôl (informácie a ukážky)
  • ostatné projekty Centra Narovinu