Domov

Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere

SlovakAid podporuje komunitné centrum Ostrov Nádeje v období september 2017 – september 2019

V súlade so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňskou republikou na roky 2014-18 a Agendou 2030 projekt podporuje trvalo udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj obyvateľov izolovaného ostrova Rusinga v západnej Keni v sektore poľnohospodárstva, konkrétne rozvoja rybolovu.

Rozvojový problém – ostrov Rusinga je jeden z najväčších ostrovov na Viktóriinom jazere s populáciou okolo 30.000 obyvateľov, z ktorých asi polovica sú deti do 15 rokov. Táto veľmi chudobná oblasť v západnej Keni má jednu z najvyšších úmrtností v krajine, následne na to veľké počty sirôt. Ostrov je silne zasiahnutý výskytom malárie, HIV/AIDS, brušného týfusu, TBC, parazitických a ďalších ochorení. Rybárstvo na jazere je hlavnou ekonomickou aktivitou v oblasti.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov ostrova Rusinga, posilnenie ekonomickej a potravinovej bezpečnosti existujúceho komunitného centra prostredníctvom podpory ekonomických aktivít v sektore chovu rýb. Súčasne sa projekt zameriava na problematiku vysokej prevalencie HIV/AIDS.

Projekt podporuje trvalú udržateľnosť existujúceho komunitného centra na ostrove, ktoré sa postupne rozširuje od r. 2003. Komunitné centrum má na ostrove dôležité postavenie, poskytuje kvalitné vzdelávanie pre spolu 400 detí a mladých ľudí vrátane sirôt, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, osvetu, informovanosť komunity. Jeho súčasťou je materská, základná a nová internátna stredná škola, sirotinec a zdravotné stredisko s 24h prevádzkou. V komunitnom centre bude založená farma na chov rýb na Viktóriinom jazere, centrum sa nachádza priamo na brehu jazera, kde budú osadené plávajúce klietky pre spolu 260 tisíc rýb tilapia, zisk z produkcie bude finančne podporovať prevádzku komunitného centra vrátane kliniky, časť produkcie bude podporovať potravinovú bezpečnosť.

Oblasť Homa Bay má najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni (až 26%), prevalencia na HIV/AIDS v Keni je stabilná na úrovni okolo 6% za posledných 5 rokov. Hlavnými faktormi podporujúcimi šírenie HIV/AIDS v oblasti sú: chudoba, kultúrny a sexuálny prístup a správanie, sieť rybárskeho priemyslu, faktory súvisiace so životným štýlom, správanie v oblasti zdravotného rizika a problémy súvisiace so vzdelávaním. Odvetvie rybolovu je spájané s javom nazývaným „Jaboya“, v preklade to znamená, že muži (rybári alebo sprostredkovatelia) zneužívajú ženy obchodujúce s rybami výmenou za sex, tento koncept je tiež používaný na lákanie mladých a neplnoletých dievčat – sex ako výmena za ryby, ktoré oni ďalej môžu predávať a získať peniaze.

V oblasti je veľmi vysoká prostitúcia. U mladých ľudí absentuje znalosť problematiky, naša škola má niekoľko neplnoletých matiek. Súčasťou projektu je realizácia 1-ročného seminára so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva pre študentov strednej školy v komunitnom centre. Seminár zabezpečí zvýšenie informovanosti najohrozenejšej skupiny a trvalé zavedenie tém sexuálnej výchovy a plánovania rodičovstva na strednej škole do vyučovacieho predmetu Life Skills.

Miriam Lišková

Projekt je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, SlovakAid.