Domov

Kontakt s podporovaným učiteľom

 • Listy a balíčky od podporovateľa
  • Učiteľovi je možné zaslať list v priebehu celého roka. Všetky listy a balíčky sa zasielajú na P.O. Box kenskej kancelárie, kde si ich vyzdvihne príslušný kenský koordinátor a pri najbližšej príležitosti ich odovzdá.

  • Podrobnejší návod, ako pri zasielaní pošty do Keni postupovať, dostanete od nás poštou spolu s potvrdenou zmluvou, alebo ho obdržíte e-mailom od svojho koordinátora.

  • Nezabudnite vždy list označiť menom, číslom učiteľa v databáze a menom koordinátora v Keni. Všetky tieto údaje sú uvedené vo vašej zmluve.

  • Zamestnancovi je teda možné poslať aj malý balíček. Prosíme, rešpektujte pokyny k odosielaniu balíčkov, ktoré dostanete e-mailom. V Keni sa za prekročenie limitu veľkosti balíčkov či nevhodného obsahu platí vysoké clo, ktoré musí uhradiť kenská kancelária. Občas sa tiež stáva, že sa balíček kvôli zlému fungovaniu kenskej pošty stratí.

 • Listy od učiteľa
  • Vždy približne 2 mesiace po ukončení školského obdobia (teda v januári, júni a októbri) dostanete od učiteľa list so zhrnutím uplynulého obdobia.

 • Online kontakt
  • Ponúkame tiež možnosť online pripojenia 1× za každé školské obdobie (Zoom konferencia, Skype) – hovory prebiehajú v angličtine.

 • Osobná návšteva
  • V prípade vášho záujmu a možností je možné školu tiež osobne navštíviť. Radi vám oznámime detailné informácie.